23.04.2024


Препис-извлечение от протокол 4 с окончателните резултати от проведен конкурс на 07.03.2023г. за длъжността "младши експерт" в ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-гр. Ямбол 40.00 KB
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността "Младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие"- Ямбол 83.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" към ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-Ямбол 88.50 KB
Обявление на конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 20.02.2023г. / 93.00 KB
Препис-извлечение от Протокол 4/23.11.2022 г. - окончателни резултати от конкурс за длъжността началник на ОСЗ гр.Болярово 46.50 KB
Препис-извлечение от Протокол 4/23.11.2022 г. - окончателни резултати от конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ гр.Елхово 51.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността„Младши експерт” в ОСЗ гр. Елхово,към ГД“Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие”-Ямбол 81.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник на Общинска служба по земеделие – Болярово към ГД „Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие” Ямбол 81.50 KB
Обявление на конкурс за длъжността "началник" на ОСЗ Болярово / 26.10.2022г. / 94.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Елхово / 26.10.2022г. / 94.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги