16.04.2024


Протокол за разпределение на ПМЛ по реда на чл.37и,ал.10 от ЗСПЗЗ 185.90 KB
Препис-извлечение от Протокол 4 от 05.07.2022г. за класиране на кандидатите участвали в конкурсната процедура за длъжността: Главен експерт в административно звено ОСЗ "Тунджа-Ямбол" към ГД "АР:" при ОД"Земеделие" гр.Ямбол 47.00 KB
Съобщение до участниците в конкурсната процедура за длъжността "Главен експерт" в ОСЗ "Тунджа-Ямбол" към ГД"АР" при ОД "Земеделие" гр. Ямбол относно нова дата за провеждането и. 26.00 KB
Заповед РД-12-01-221-1/23.06.2022 г. за откриване на първа тръжна сесия за земи от ДПФ за стопанската 2022-2023 г., обявена във вестник "Ало Ямбол" бр.24/27.06.2022г. 85.08 KB
Приложения към Заповед РД-12-01-221-1/23.06.2022г. 1011.77 KB
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за зaемане на длъжността "главен експерт" в административно звено ОСЗ "Тунджа-Ямбол" към ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Ямбол 79.00 KB
Заповед РД -04-63 / 30.05.2022г за променено работно време 61.13 KB
Обявление за конкурс за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие"Тунджа-Ямбол", към ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие"- Ямбол 78.16 KB
Заповед РД-04-64/30.05.2022г. за настъпване на восъчна зрялост 246.41 KB
Допълнителен списък на свободните имоти с НТП"пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023г., на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед РД 46-140/19.05.2022г. 176.29 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги