28.11.2023


Заповед РД-12-01-175-1/10.06.2021 г. за откриване на първа тръжна сесия за земи от ДПФ за стопанската 2021-2022 г., обявена във вестник "Ало Ямбол" бр.23/14.06.2021 г. 134.47 KB
Документи за търг на земи от ДПФ 1.07 MB
Декларации по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ 1.45 MB
Заповед № РД-04-34/28.05.2021г. - "Восъчна зрялост" на житните култури 570.11 KB
Протокол 2 от 26.05.2021 г. от проведен Общ търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни парцели от стопански двор в с.Хаджидимитрово 81.79 KB
Решение на Комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ № К33-3/21.05.2021г. 74.00 KB
Заповед пожароопасен сезон 2021 година 1.11 MB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 период 01.01.2021 г. - 31.04.2021г. 24.11 KB
Протокол за проведена четвърта тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанска 2020/2021 година на територията на област Ямбол 109.62 KB
Решение на Комисия по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ № КЗЗ-2/22.04.2021г. 70.00 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги