25.05.2024


Покана за избор на оценители на земеделски земи за изготвяне на годишна наемна/арендна вноска на ПМЛ от ДПФ по цена, определена по пазарен механизъм 161.50 KB
Заповед ПО-03-2/30.07.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти в стопански дворове по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за с.Ситово, общ.Болярово, обл.Ямбол 77.45 KB
Заповед № РД 46-185 от 23.07.2021 г. на Министъра на земеделието , храните и горите 270.15 KB
Допълнителен списък на свободните имоти с НТП "пасища,мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2021/2022 година , на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието , храните и горите № РД 46-185 от 23.07.2021 г . 14.14 KB
Обява , относно място на провеждане на първа тръжна сесия за стопанска 2021/2022 г. 68.00 KB
Срокове по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - споразумение/разпределение на ползването за стопанската 2021/2022 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 57.50 KB
Протокол за разпределение на пасища , мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и за стоопанска 2021/2022 година на територията на област Ямбол 199.02 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 27.14 KB
Заповед № РД 46-172 от 21.06.2021г. на Министъра на земеделието , храните и горите . Допълнителен списък на свободните имоти с НТП "пасища.мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2021/2021 г. , на територията на област Ямбол 1.29 MB
Заповед РД-12-01-175-1/10.06.2021 г. за откриване на първа тръжна сесия за земи от ДПФ за стопанската 2021-2022 г., обявена във вестник "Ало Ямбол" бр.23/14.06.2021 г. 134.47 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги