24.04.2024


с.Скалица, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-095-2/03.05.2019 г. за изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 76.00 KB
с.Скалица, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 756.50 KB
с.Тенево, общ.”Тунджа” – заповед РД-07-104/29.03.2019 г за служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 157.50 KB
с.Тенево, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 868.50 KB
с.Тенево, общ.”Тунджа” - регистър на имотите с номера по КВС и АГКК от служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 539.00 KB
с.Тенево, общ.”Тунджа” - бели петна от служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 56.50 KB
с.Бояджик, общ.”Тунджа” – заповед РД-07-103/29.03.2019 г за служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 103.50 KB
с.Бояджик, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 86.50 KB
с.Бояджик, общ.”Тунджа” - бели петна от служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 39.50 KB
с.Маломир, общ.”Тунджа” – заповед РД-07-102/26.03.2019 г за служебно разпределение на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година 137.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854