24.04.2024


гр.Ямбол - заповед РД-12-02-145-1/26.02.2024 г. и регистър на полски пътища от споразумение за стопанска 2023-2024 г. Публикувано на 26.02.2024 г. 112.56 KB
Заповед № ПО-09-687-53/14.12.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-687-52/11.12.2023 г. за доброволно споразумение на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол Публикувано на 14.12.2023г. 114.00 KB
Заповед № ПО-09-687-52/11.12.2023 г. с регистри за доброволно споразумение на гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол публикувана на 11.12.2023 г. 378.77 KB
Oбява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за гр.Ямбол, община Ямбол, област Ямбол Обявено на 01.12.2023г. 115.53 KB
Обява за заседание на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ за предоставяне на изходни бази данни за землището на гр.Ямбол 78.00 KB
Предварителен регистър на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ - гр.Ямбол 1.31 MB
Дублирани имоти към предварителен регистър на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ - гр.Ямбол 38.56 KB
Обява за изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ 74.00 KB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854