24.04.2024


Болярово

повече>>

Елхово

повече>>


Стралджа

повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

Заповед № ПО-09-52-6/28.02.2024 г. за доброволно споразумение на ПМЛ по чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за землището на с.Генерал Тошево,община Тунджа, област Ямбол. /Публикувано на 29.02.2024г./ 9.03 MB
Oбява за провеждане на заседания на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Генерал Тошево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. /Публикувана 12.02.2024г./ 73.50 KB
Заповед № ПО-09-667-16/09.02.2024 г. за изменение на Заповед № ПО-09-667-3/03.11.2023 г. за определяне състава на комисията по чл. 37ж, ал. 4 на ЗСПЗЗ за землището на с.Генерал Тошево, община Тунджа, област Ямбол. Публикувано на 09.02.2024 г. 65.60 KB
Приложение 1 към Заповед № ПО-09-412-15 / 29.01.2024 г. 110.97 KB
Заповед № ПО-09-412-15 / 29.01.2024 г. за изменение на заповед № ПО-09-412 / 03.08.2023 г. , изменена със заповед № ПО-09-412-3 / 17.08.2023 г. и заповед № ПО-09-412 -5/ 24.10.2023 г. и заповед № ПО-09-412-12 / 01.12.2023 г. за определяне състава на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол. 84.00 KB
Заповед № ПО-09-53-2 / 26.11.2023 г. за ПМЛ по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за землището на с. Скалица,община Тунджа, област Ямбол. /Публикувано на 29.01.2024г./ 7.87 MB
Заповед № ПО-09-54-2 / 26.11.2023 г. за ПМЛ по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за землището на с. Овчи кладенец ,община Тунджа, област Ямбол. /Публикувано на 29.01.2024г./ 15.35 MB
Заповед № ПО-09-412-12 / 01.12.2023 г. за изменение на заповед № ПО-09-412 / 03.08.2023 г. , изменена със заповед № ПО-09-412-3 / 17.08.2023 г. и заповед № ПО-09-412 -5/ 24.10.2023 г. за определяне състава на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол. 82.00 KB
Приложение 1 към заповед № ПО-09-412-12 / 01.12.2023 г. 119.48 KB
Заповед № ПО-09-667-8/30.11.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-667-1/03.11.2023 г. за определяне състава на комисията по чл. 37ж, ал. 4 ЗСПЗЗ за землището на с. Скалица, община Тунджа, област Ямбол Публикувана на 30.11.2023г. 79.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854