24.04.2024


с.Тенево, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-817-56/18.04.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 18.04.2024 г. 287.93 KB
с.Тенево, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-817-55/18.04.2024 г. за отмяна на заповед № ПО-09-72-1/10.01.2024 г. за служебно разпределение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 18.04.2024 г. 92.00 KB
с.Генерал Инзово, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-89-41/18.04.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 18.04.2024 г. 268.68 KB
с.Генерал Инзово, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-89-40/18.04.2024 г. за отмяна на заповед № ПО-09-122-1/05.02.2024 г. за служебно разпределение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 18.04.2024 г. 92.00 KB
Oбява за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Тенево и с.Генерал Инзово, общ.Тунджа, обл. Ямбол. /Публикувана 16.04.2024 г./ 74.50 KB
с.Видинци, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-267-7/02.04.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 02.04.2024 г. 3.26 MB
с.Търнава, общ.Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-265-2/02.04.2024 г. за изменение на Заповед № ПО-09-783-6/14.12.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 г. Публикувано на 02.04.2024 г. 105.99 KB
с.Овчи кладенец, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-121-22/02.04.2024 г. за изменение на Заповед № ПО-09-121-13/13.02.2024 г. с регистри за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 02.04.2024 г. 246.50 KB
с.Гълъбинци, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-800-22/1.04.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-800-16/21.12.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 2.04.2024 г. 11.70 MB
с.Победа, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-57-24/1.04.2024 г. за изменение на Заповед № ПО-09-57-15/16.02.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 02.04.2024 г. 10.63 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854