24.04.2024


с.Тамарино, общ.Стралджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-268-3/08.04.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 08.04.2024 г. 6.42 MB
с.Първенец, общ.Стралджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-282-2/05.04.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 05.04.2024 г. 8.71 MB
с.Правдино, общ.Стралджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-281-2/05.04.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 05.04.2024 г. 6.64 MB
с.Воденичане, общ. Стралджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-821-23/02.04.2024 г. за изменение на Заповед № ПО-09-821-3/21.12.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 2.04.2024 г. 9.21 MB
с.Иречеково, общ.Стралджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-205-2/19.03.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 19.03.2024 г. 175.16 KB
с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-202-2/18.03.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 18.03.2024 г. 148.87 KB
с.Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол - Заповед № ПО-09-197-2/07.03.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 07.03.2024 г. 9.25 MB
гр.Стралджа, общ. Стралджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-193-2/01.03.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 01.03.2024 г. 285.35 KB
с.Люлин, общ. Стралджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-194-2/01.03.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 01.03.2024 г. 5.82 MB
с.Александрово, общ. Стралджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-173-3/29.02.2024 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2023-2024 година. Публикувано на 29.02.2024 г. 9.59 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854