24.04.2024


Заповед РД 46-76/01.03.2024 г. на МЗХ за утвърдени образци на удостоверения по реда на чл.24б, ал.6 от ЗОЗЗ 114.73 KB
Образци за удостоверения по реда на чл.24б, ал.6 от ЗОЗЗ 584.32 KB
Информация за дължими такси и банкови сметки по които се заплащат услуги по ЗОЗЗ 18.16 KB
Решение КЗЗ-1 / 30.01.2024 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 100.50 KB
Решение КЗЗ – 4 / 18.12.2023 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. Публикувано на 20.12.2023г. 103.00 KB
Решение КЗЗ – 3 / 06.10.2023 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 107.00 KB
Решение КЗЗ за2011 година на комисия по чл.17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 23.15 MB
Решения КЗЗ за периода от 2012 до 2022 година 3.60 MB
Р ешение КЗЗ – 6 /09.12.2022 година на комисия по чл.17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 97.50 KB
Решение КЗЗ 5 от 25.10.2022 г. 106.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854