24.04.2024


с.Генерал Тошево, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед ПО-09-871-33/31.05.2022 г. за изменение на Заповед ПО-09-871-26/03.12.2021 г. 7.16 MB
с.Златари, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед ПО-09-882-9/31.05.2022 г. за изменение на Заповед ПО-09-882-5/07.12.2021 г. 7.54 MB
с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед ПО-09-716-31/31.05.2022 г. за изменение на Заповед ПО-09-716-20/05.11.2021 г. 11.29 MB
с.Савино, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед ПО-09-163-20/05.05.2022 г. с регистри за изменение на Заповед ПО-09-163-17/21.04.2022 г. 110.83 KB
с.Скалица, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед ПО-09-886-28/21.04.2022 г. с регистри за изменение на Заповед ПО-09-886-24/31.03.2022 г. 223.26 KB
Заповед ПО-09-163-17/21.04.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за с.Савино, общ.Тунджа, обл.Ямбол 4.77 MB
Заповед ПО-09-870-19/14.04.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, обл.Ямбол 13.40 MB
Заповед ПО-09-870-18/14.04.2022 г. за отмяна на заповед ПО-09-631-1/29.12.2021 г. за с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, обл.Ямбол 90.00 KB
Уведомително писмо до всички заинтересовани лица по заповед ПО-09-848-1/25.11.2021 г. за с.Савино 49.44 KB
с.Веселиново, общ.Тунджа, обл.Ямбол - Заповед ПО-09-786-24/31.03.2022 г. с регистри за изменение на Заповед ПО-09-786-13/18.11.2021 г. 103.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854