19.07.2024


с.Могила, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-080/22.02.2017 г. за промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 71.00 KB
с.Могила, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 285.50 KB
с.Могила, общ.”Тунджа” - бели петна от промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 18.50 KB
с.Бояджик, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-093/22.02.2017 г. за промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 77.00 KB
с.Бояджик, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 1.14 MB
с.Бояджик, общ.”Тунджа” - бели петна от промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 24.50 KB
с.Скалица, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-102/24.02.2017 г. за изменение на споразумение за стопанската 2016-2017 година 69.50 KB
с.Скалица, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-102/23.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 163.00 KB
с.Скалица, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 910.50 KB
с.Скалица, общ.”Тунджа” - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 21.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854