15.07.2024


с.Лалково, общ.Елхово - заповед РД-07-045/06.03.2017 г. за промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 70.00 KB
с.Лалково, общ.Елхово - бели петна от промяна на споразумение за стопанската 2016-2017 година 30.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - заповед РД-07-096/15.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 127.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 764.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 215.50 KB
с.Голям Дервент, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-085/09.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 108.50 KB
с.Голям Дервент, общ.”Тунджа” - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 106.00 KB
с.Голям Дервент, общ.”Тунджа” - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 30.00 KB
гр.Елхово, общ.Елхово - заповед РД-07-073/23.01.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 122.00 KB
гр.Елхово, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 1.12 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854