24.04.2024


с.Голямо Крушево, общ.Болярово, обл. Ямбол - заповед РД-07-023-1/26.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-07-023/18.10.2019г. за споразумение за стопанската 2019-2020 година 78.00 KB
с.Голямо Крушево, общ.Болярово -изменение на регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 година 386.00 KB
с.Попово, общ.Болярово, обл. Ямбол - заповед РД-07-041-1/06.02.2020 г. за изменение на Заповед № РД-07-041/30.10.2019г. за споразумение за стопанската 2019-2020 година 77.00 KB
с.Попово, общ.Болярово -изменение на регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 година 728.50 KB
с.Попово, общ.Болярово - изменение на бели петна от споразумение за стопанската 2019-2020 година 25.00 KB
с.Воден, общ.Болярово, обл. Ямбол - заповед РД-07-096/11.12.2019 г. за споразумение за стопанската 2019-2020 година 111.50 KB
с.Воден, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 година 502.00 KB
с.Воден, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2019-2020 година 110.00 KB
с.Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол - заповед РД-07-065/07.11.2019 г. на споразумение за стопанската 2019-2020 година 102.50 KB
с.Шарково, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 година 313.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854