24.04.2024


Болярово

повече>>


Елхово

повече>>


Стралджа


повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

 

 

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА БЕЛИ ПЕТНА ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО СПОРАЗУМЕНИЯ 20.50 KB
Заповед № РД-07-33/17.12.2019г. за изменение Приложение 1 към Заповед № РД-07-23/05.08.2019г. и изменена със Заповед №№ РД-07-23-1/04.10.2019г. и РД-12-02-411-1/25.10.2019г. за състава на комисията 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 108.00 KB
Заповед № РД-07-23-1/04.10.2019 г. за изменение на заповед № РД-07-23/05.08.2019 г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 114.00 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2018-2019 година 348.00 KB
Заповед № РД-07-23/05.08.2019 г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 66.44 KB
Проложение 1 към заповед №РД-07-23/05.08.2019г. 163.72 KB
Информация за нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – споразумение / разпределение на ползването за стопанска 2019/2020 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 58.50 KB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854