24.04.2024


Заповед № РД – 07 – 030-1 / 02.12.2019 г. за изменение на заповед за доброволно споразумение на с. Бояново,общ "Елхово", обл. "Ямбол" 81.00 KB
Заповед № РД – 07 – 081 / 13.11.2019 г. за доброволно споразумение на гр. Елхово,общ "Елхово", обл. "Ямбол" 100.00 KB
гр. Елхово,общ "Елхово" - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 1.01 MB
гр. Елхово,общ "Елхово" - бели петна от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 35.00 KB
Заповед № РД – 07 – 080 / 13.11.2019 г. за доброволно споразумение на с.Лесово,общ "Елхово", обл. "Ямбол" 108.50 KB
с. Лесово,общ "Елхово" - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 923.00 KB
с. Лесово,общ "Елхово" - бели петна от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 130.00 KB
Заповед № РД – 07 – 074 / 08.11.2019 г. за доброволно споразумение на с.Малък Манастир,общ "Елхово", обл. "Ямбол" 124.00 KB
с. Малък Манастир,общ "Елхово" - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 455.50 KB
с. Малък Манастир,общ "Елхово" - бели петна от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 70.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854