24.04.2024


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2023 година 70.21 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2022 година 69.97 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗДОИ 209.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2021 година 64.87 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2020 година 70.13 KB
СПИСЪК по чл.15 от ЗДОИ 48.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2019 година 70.03 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2018 година 69.99 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2017 година 106.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр.Ямбол за 2016 година 106.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854