24.04.2024


с.Воденичане, общ.Стралджа - заповед РД-07-87/15.02.2016 г. за изменение на заповед на споразумение за стопанската 2015-2016 година 68.50 KB
с.Воденичане, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2015-2016 година 299.00 KB
с.Камен връх, общ.Болярово - заповед РД-07-43/15.02.2016 г. за изменение на заповед на споразумение за стопанската 2015-2016 година 85.50 KB
с.Камен връх, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2015-2016 година 271.50 KB
с.Камен връх, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2015-2016 година 80.50 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - заповед РД-07-50/16.02.2016 г. за изменение на заповед на споразумение за стопанската 2015-2016 година 84.00 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2015-2016 година 367.50 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2015-2016 година 37.00 KB
с.Палаузово, общ.Стралджа - заповед РД-07-20/15.02.2016 г. за изменение на заповед на споразумение за стопанската 2015-2016 година 80.00 KB
с.Палаузово, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2015-2016 година 380.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854