24.04.2024


с.Александрово; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-176-17/23.05.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-176-3/22.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 9.59 MB
с.Иречеково; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-86-27/04.05.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-86-3/31.01.2023 г. изменена със Заповед № ПО -09-86-24/27.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 13.89 MB
с.Поляна ; общ. Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-211-4/02.05.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 12.57 MB
с.Люлин; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-120-11/24.04.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-120-3/21.02.2023 г. изменена със Заповед № ПО -09-120-7/16.03.2023 г.с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 6.11 MB
с.Недялско; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-104-28/11.04.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-104-25/24.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 12.06 MB
с.Маленово; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-725-8/31.03.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-725-3/19.01.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 10.78 MB
с.Иречеково; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-86-24/27.03.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-86-3/31.01.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 13.71 MB
с.Палаузово; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-669-28/24.03.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-669-4/22.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 8.12 MB
с. Недялско; общ. Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-104-25/24.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 12.00 MB
с.Първенец; общ.Стралджа; област Ямбол - Заповед № ПО -09-113-25/20.03.2023 г. за изменение на Заповед № ПО -09-113-4/14.02.2023 г. изменена със Заповед № ПО -09-113-20/01.03.2023 г.с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 8.88 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854