20.07.2024


Болярово

повече>>


Елхово

повече>>


Стралджа

повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

с.Овчи кладенец, общ.”Тунджа”, обл. Ямбол - заповед ПО-09-48-5 /16.02.2023 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за пасища,мери и ливади за стопанската 2022-2023 година 15.39 MB
с.Скалица, общ.”Тунджа”, обл. Ямбол - заповед ПО-09-47-5 /16.02.2023 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за пасища,мери и ливади за стопанската 2022-2023 година 13.78 MB
Заповед № ПО-09-329-6/02.02.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-329/05.08.2021 г. изменена със Заповеди №№ ПО-09-329-3/08.08.2022 г.; ПО-09-329-4/20.09.2022 г.; ПО-09-329-5/07.10.2022 г. за определяне състава на комисиите на основание чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол. 79.50 KB
Протокол N:1 / 25.01.2023г. за определяне размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи за землищата по общини за територията на област Ямбол, дължимо за стопанската 2023/2024г. 316.50 KB
Заседание на комисията по чл.37ж, ал.2 по ЗСПЗЗ за с.Скалица и с.Овчи кладенец на 23.11.2022 г. 74.50 KB
ОБЯВА за работна среща на 18.11.2022 г. със земеделски стопани обработващи земеделски земи в землищата находящи се на територията на община Стралджа 24.50 KB
Заседание на комисията по чл.37ж, ал.2 по ЗСПЗЗ за с.Скалица и с.Овчи кладенец на 14.11.2022 г. 76.00 KB
Заповед ПО-09-618/04.11.2022 г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за пасища мери и ливади за с.Скалица, обю.Тунджа, обл.Ямбол 332.04 KB
Заповед ПО-09-619/04.11.2022 г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за пасища мери и ливади за с.Овчи кладенец, обю.Тунджа, обл.Ямбол 315.55 KB
Приложение 1 към Заповед № ПО-09-329-5/07.10.2022г. за членовете на комисиите по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ по землища за територията на област Ямбол 118.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854