24.04.2024


с.Крумово, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-103-23/11.07.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-103-19/22.03.2022 на доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 148.55 KB
с.Савино, общ.Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-763-17/29.05.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 5.09 MB
с.Маломир, общ.Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-233-32/19.05.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 4.30 MB
с.Дряново, общ.Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-235-11/19.05.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 3.78 MB
с.Голям манастир, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-742-18/12.05.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-742-9/01.02.2023 г. с регистри и карта за служебно разпределение за стопанската 2022-2023 година 182.88 KB
с.Болярско, общ. Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-585-19/12.05.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-585-11/08.11.2022 г. с регистри и карта за служебно разпределение за стопанската 2022-2023 година 8.71 MB
с.Генерал Инзово, общ.Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-215-4/05.05.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 11.03 MB
Заповед ПО-09-215-3/05.05.2023 г, за отмяна на служебно разпределение на с.Генерал Инзово, общ.Тунджа, обл.Ямбол 91.50 KB
с.Тенево, общ.Тунджа, област Ямбол - Заповед № ПО-09-212-3/05.05.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 13.54 MB
Заповед ПО-09-212-2/05.05.2023 г, за отмяна на служебно разпределение на с.Тенево, общ.Тунджа, обл.Ямбол 91.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854