24.04.2024


АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2024 г. 30.14 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2023 г. 33.73 KB
Информация за постъпили сигнали за корупция в периода 01.04-30.06.2019 10.11 KB
Информация за различните механизми за подаване на сигнали за корупция в ОД „Земеделие” - Ямбол 79.00 KB
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 544.86 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЯМБОЛ 786.85 KB
Информация за постъпили сигнали за корупция в ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЯМБОЛ 10.12 KB
НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 253.63 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЯМБОЛ 83.68 KB

 Contact Details: 


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854