24.04.2024


3345-Изготвяне на протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия 20.02 KB
3346-Предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат 20.40 KB
281-Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите 16.99 KB
282-Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване 16.56 KB
283-Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове 16.54 KB
292-Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на сградите и съоръженията в парцеларни планове 15.21 KB
495-Предоставяне на баланс по характеристики 15.44 KB
496-Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м. 15.61 KB
497-Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка 15.42 KB
501-Изготвяне на скица на имот 15.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854