24.04.2024


с.Кирилово, общ.Елхово - заповед РД-07-081/18.04.2018 г. за изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 76.50 KB
с.Кирилово, общ.Елхово - регистър имоти от изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 369.00 KB
с.Кирилово, общ.Елхово - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 34.50 KB
с.Лесово, общ.Елхово - заповед РД-07-095/12.04.2018 г. за изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 76.50 KB
с.Лесово, общ.Елхово - регистър имоти от изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 842.50 KB
с.Лесово, общ.Елхово - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 143.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - заповед РД-07-095/15.02.2018 г. на споразумение за стопанската 2017-2018 година 121.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2017-2018 година 855.50 KB
с.Лесово, общ.Елхово - бели петна от споразумение за стопанската 2017-2018 година 158.00 KB
с.Малък манастир, общ.Елхово - заповед РД-07-087/13.02.2018 г. на споразумение за стопанската 2017-2018 година 130.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854