24.04.2024


актуално с.Крайново, общ.Болярово - заповед ПО-09-628-2/05.10.2021 г. на споразумение за стопанската 2021-2022 година 102.00 KB
актуално с.Денница, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2021-2022 година 13.01 KB
актуално с. Денница, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2021-2022 година 53.62 KB
актуално с. Денница, общ.Болярово - заповед ПО-09-649-2/07.10.2021 г. на споразумение за стопанската 2021-2022 година 103.00 KB
актуално с. Иглика, общ. Болярово - заповед ПО-09-688-2/14.10.2021 г. с регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 78.85 KB
актуално с. Камен връх, общ. Болярово - заповед ПО-09-633-3 /21.10.2021 г. за изменение на заповед ПО-09-633-2 /06.10.2021 г. за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 90.50 KB
актуално с.Ситово, общ. Болярово - заповед ПО-09-782-1/12.11.2021 г. с регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 4.97 MB
актуално с.Стефан Караджово, общ. Болярово - заповед ПО-09-781-1/12.11.2021 г. с регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 13.01 MB
актуално с.Ружица, общ. Болярово - заповед ПО-09-780-1/12.11.2021 г. с регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 5.59 MB
актуално с.Шарково, общ. Болярово - заповед ПО-09-799-1/12.11.2021 г. с регистри за доброволно споразумение за стопанската 2021-2022 година 9.86 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854