24.04.2024


475-Регистрация на производителите на бубено семе 17.36 KB
989-Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация 15.59 KB
1101-Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 17.70 KB
1115-Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици 15.09 KB
1117-Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания 15.21 KB
1822-Регистрация на земеделски стопани 14.81 KB
2520-Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.90 KB
2521-Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.44 KB
3116-Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза 19.08 KB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854