24.04.2024


с.Бояново, общ.Елхово - заповед РД-07-076-1/29.03.2019 г. за изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 94.50 KB
с.Бояново, общ.Елхово - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 38.50 KB
с.Лесово, общ.Елхово - заповед РД-07-091/24.01.2019 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 122.50 KB
с.Лесово, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 850.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - бели петна от споразумение за стопанската 2018-2019 година 114.50 KB
с.Лалково, общ.Елхово - заповед РД-07-080/20.12.2018 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 114.00 KB
с.Лалково, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 177.00 KB
с.Лалково, общ.Елхово - бели петна от споразумение за стопанската 2018-2019 година 30.00 KB
с.Бояново, общ.Елхово - заповед РД-07-076/19.12.2018 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 137.00 KB
с.Бояново, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 1.01 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854