16.04.2024


с.Воден, общ.Болярово - заповед РД-07-051/15.12.2016 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 123.00 KB
с.Воден, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 281.50 KB
с.Воден, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 93.50 KB
с.Мамарчево, общ.Болярово - заповед РД-07-037/02.12.2016 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 114.00 KB
с.Мамарчево, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 361.50 KB
с.Мамарчево, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 33.00 KB
с.Голямо Крушево, общ.Болярово - заповед РД-07-033/24.11.2016 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 111.50 KB
с.Голямо Крушево, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 274.50 KB
с.Голямо Крушево, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 40.50 KB
с.Камен връх, общ.Болярово - заповед РД-07-032/24.11.2016 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 98.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854