24.04.2024


с.Тенево, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-90/09.06.2015 г. за изменение на заповед РД-07-90/24.02.2015 г. за служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2014-2015 година 77.50 KB
с.Тенево, общ.”Тунджа” - служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2014-2015 година 9.73 MB
с.Леярово, общ.Стралджа - заповед РД-07-49/29.05.2015 г. за изменение на заповед РД-07-49/20.01.2015 г. на споразумение за стопанската 2014-2015 година 79.50 KB
с.Леярово, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2014-2015 година 177.00 KB
с.Леярово, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2014-2015 година 21.00 KB
с.Воден, общ.Болярово - заповед РД-07-102/20.05.2015 г. за изменение на заповед РД-07-102/27.02.2015 г. на споразумение за стопанската 2014-2015 година 79.00 KB
с.Воден, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2014-2015 година 45.13 KB
с.Маломир, общ."Тунджа" - заповед РД-07-07/18.05.2015 г. за изменение на заповед РД-07-07/17.04.2015 г. за полските пътища и канали 84.50 KB
с.Маломир, общ."Тунджа" - регистър на полските пътища и канали 27.50 KB
с.Овчи кладенец, общ."Тунджа" - заповед РД-07-17/18.05.2015 г. за изменение на заповед РД-07-17/17.04.2015 г. за полските пътища и канали 84.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854