Върни се горе

Обществени консултации

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-89/03.02.2022 г.,


изменена със Заповед № РД09-156/01.03.2022 г. на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях през периода 2022-2024 г.
DOCX файл, 79,4 KB, качен на 15.01.2024 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед № РД09-89/03.02.2022 г., изменена със Заповед № РД09-156/01.03.2022 г. на министъра на земеделието


за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях през периода 2022-2024 г.
DOCX файл, 77,6 KB, качен на 24.04.2023 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за извършване на риболов в естествени и изкуствени водни обекти


в периода на размножаване на рибите през 2023 г. и за определяне на водни обекти, в които се разрешава любителския риболов в периода на забраната
DOCX файл, 138,4 KB, качен на 01.03.2023 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-395/31.03.2022 г., изменена със Заповед № РД 09-436/14.04.2022 г.


на министъра на земеделието за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2022 година
DOCX файл, 141,6 KB, качен на 23.08.2022 docx document