Върни се горе

Обществени консултации

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-395/31.03.2022 г.,


изменена със Заповед № РД 09-436/14.04.2022 г. на министъра на земеделието за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2022 година
DOCX файл, 141,2 KB, качен на 18.05.2022 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА


и проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА
ZIP файл, 168,9 KB, качен на 14.10.2021 zip document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана


за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina, считано от 15.09.2021 г. до 30.10.2021 г. включително
DOCX файл, 105,1 KB, качен на 05.07.2021 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-69/01.02.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-424/28.05.2020 г


на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях, през периода 2019-2021 г. за опазване на популациите от риба и други водни организми
DOCX файл, 131,9 KB, качен на 08.04.2021 docx document