Върни се горе

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение


на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството и Приложения 1-3
ZIP файл, 3,6 MB, качен на 26.06.2018 zip document