Върни се горе

Обществени консултации

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-395/31.03.2022 г., изменена със Заповед № РД 09-436/14.04.2022 г.


на министъра на земеделието за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2022 година
DOCX файл, 141,6 KB, качен на 23.08.2022 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-395/31.03.2022 г.,


изменена със Заповед № РД 09-436/14.04.2022 г. на министъра на земеделието за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти през 2022 година
DOCX файл, 141,2 KB, качен на 18.05.2022 docx document

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА


и проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА
ZIP файл, 168,9 KB, качен на 14.10.2021 zip document