Върни се горе

Обществени консултации

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina,


считано от 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г. включително, на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
DOCX файл, 158,0 KB, качен на 26.03.2020 docx document

Въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2020 г. -


Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите. Дата: 10.03.2020 г.
DOCX файл, 147,9 KB, качен на 10.03.2020 docx document