15.07.2024


Заповед N:145/02.03.2017г., във връзка с чл.37 ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, определяща комисия за землищата на територията на община Мездра. 1.13 MB
Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Мездра. 4.03 MB
Заповед №218/03.10.2016г. за одобряване на масиви за ползване в землище с. Върбешница ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра 1.75 MB
Заповед № 214/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Царевец, ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, обл. Враца. 3.06 MB
Заповед № 211/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Моравица, ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра, обл. Враца. 1.32 MB
Заповед № 196/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра, обл. Враца. 804.50 KB
Заповед № 193/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Долна Кремена, ЕКАТТЕ 22126, общ. Мездра, обл. Враца. 2.60 MB
Заповед №155/03.10.2016г. за одобряване на масиви за ползване в землище град Мездра ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра 149.00 KB
Заповед №217/03.10.2016г. за одобряване на масиви за ползване в землище с. Дърманци ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра 753.00 KB
Заповед № 213/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Старо Село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, обл. Враца. 2.56 MB
Заповед № 212/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра, обл. Враца. 1017.50 KB
Заповед № 210/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крапец, ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра, обл. Враца. 961.50 KB
Заповед № 197/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Цаконица, ЕКАТТЕ 78015, общ. Мездра, обл. Враца. 699.50 KB
Заповед № 195/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лик, ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра, обл. Враца. 653.50 KB
Заповед № 194/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крета, ЕКАТТЕ 39709, общ. Мездра, обл. Враца. 424.50 KB
Заповед № 172/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Ребърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра, обл. Враца. 573.50 KB
Заповед № 171/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Люти Дол, ЕКАТТЕ 44759, общ. Мездра, обл. Враца. 193.50 KB
Заповед № 170/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Люти Брод, ЕКАТТЕ 44745, общ. Мездра, обл. Враца. 1.47 MB
Заповед № 169/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кален, ЕКАТТЕ 35314, общ. Мездра, обл. Враца. 850.50 KB
Заповед № 168/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Горна Кремена, ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра, обл. Враца. 2.18 MB
Заповед № 167/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Горна Бешовица, ЕКАТТЕ 16122, общ. Мездра, обл. Враца. 1.79 MB
Заповед № 166/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Брусен, ЕКАТТЕ 06598, общ. Мездра, обл. Враца. 1.13 MB
Заповед № 165/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Боденец, ЕКАТТЕ 04827, общ. Мездра, обл. Враца. 895.50 KB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Мездра. 94.06 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Мездра 3.64 MB
ЗАПОВЕД № 89/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Мездра 339.53 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ