28.11.2021


18.11.2021 Заповед № 337/18.11.2021г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „началник” в ОСЗ-Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Враца , едно работно място. 108.50 KB
18.11.2021 Обявявам конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК”-Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 104.00 KB
04.11.2021 Конкурс, обявен с моя заповед №318/03.11.2021 година, за свободната длъжност „началник“ в ОСЗ-Оряхово, ГД „АР“, Областна дирекция „Земеделие-Враца да бъде прекратен, считано от 04.11.2021г. 60.07 KB
03.11.2021 Обявявам конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК”-Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 104.00 KB
Ново! Набор от необходими документи, чрез които да кандидатствате за работа. 68.76 KB
14.08.2020 Система за определяне на резултати от конкурс за гл. експерт. 37.77 KB
06.08.2020 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Оряхово, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 213.46 KB
20.07.2020 Заповед № 74/20.07.2020г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността “Главен експерт” в Общинска служба по земеделие – Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Враца – едно работно място. 102.50 KB
23.04.2019 Окончателни резултати от конкурса за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Бяла Слатина, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 262.97 KB
08.04.2019 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Бяла Слатина, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 258.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ