11.12.2023


25.05.2022 Заповед № 142/ 25.05.2022 г. за прекратяване обявения със заповед № 132/30.03.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител“. 67.36 KB
09.05.2022 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Началник” на ОСЗ Враца, в ГД"АР”. относно провеждането на конкурса. 906.15 KB
09.05.2022 Информация за окончателни резултати от конкурса за длъжността „главен счетоводител” в дирекция „АПФСДЧР”. 398.82 KB
05.05.2022 Списък на допуснаи и недопуснаи кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник” на общинска служба по земеделие Враца към Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” - Враца. 67.50 KB
20.04.2022 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен счетоводител” в дирекция „АПФСДЧР”. относно провеждането на конкурса 57.99 KB
18.04.2022 Заповед № 135/18.04.2022 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „началник” в ОСЗ Враца, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция "Земеделие” – Враца. 110.50 KB
18.04.2022 Обявление на конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК”-Общинска служба по земеделие Враца, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца 105.50 KB
18.04.2022 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ (АПФСДЧР), Областна дирекция „Земеделие” - Враца. 66.50 KB
Ново! Набор от необходими документи, чрез които да кандидатствате за работа. 68.76 KB
30.03.2022 Заповед №132/30.03.2022г., за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 97.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ