30.09.2022


26.09.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-7 от 20.09.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 105.50 KB
РЕШЕНИЕ № ПО–10-6 от 28.07.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 93.50 KB
21.06.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-5 от 16.06.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 87.00 KB
02.06.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-4 от 26.05.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 96.00 KB
21.04.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-3 от 19.04.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.00 KB
18.03.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-2 от 16.03.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 90.00 KB
07.02.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-1 от 03.02.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 88.50 KB
20.12.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-10 от 15.12.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 89.00 KB
08.11.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-09 от 04.11.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 86.00 KB
27.09.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-08 от 24.09.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Vratza 3000,
78, Hristo Botev str.

PHONES:
tel.: (092) 649328
fax: (092) 649329