28.11.2021


08.11.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-09 от 04.11.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 86.00 KB
27.09.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-08 от 24.09.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.00 KB
23.08.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-07 от 17.08.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 90.00 KB
20.07.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-06 от 14.07.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 97.50 KB
17.06.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-05 от 14.06.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.50 KB
18.05.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-04 от 17.05.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 88.00 KB
07.04.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-03 от 06.04.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 85.00 KB
10.03.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-02 от 05.03.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 84.00 KB
12.02.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-01 от 11.02.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 90.00 KB
23.11.2020 РЕШЕНИЕ № ПО–10-09 от 19.11.2020 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 84.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Vratza 3000,
78, Hristo Botev str.

PHONES:
tel.: (092) 649328
fax: (092) 649329