01.06.2023


02.05.2023 РЕШЕНИЕ № ПО–10-04 от 27.04.2023 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 93.50 KB
30.03.2023 РЕШЕНИЕ № ПО–10-03 от 28.03.2023 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 92.50 KB
01.03.2023 РЕШЕНИЕ № ПО–10-02 от 27.02.2023 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 92.00 KB
30.01.2023 РЕШЕНИЕ № ПО–10-01 от 25.01.2023 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 99.50 KB
16.12.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-10 от 13.12.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 89.50 KB
28.11.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-9 от 24.11.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 97.00 KB
03.11.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-8 от 27.10.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 91.50 KB
26.09.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-7 от 20.09.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 100.00 KB
РЕШЕНИЕ № ПО–10-6 от 28.07.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 93.50 KB
21.06.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-5 от 16.06.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 87.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Vratza 3000,
78, Hristo Botev str.

PHONES:
tel.: (092) 649328
fax: (092) 649329