17.05.2022


21.04.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-3 от 19.04.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.00 KB
18.03.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-2 от 16.03.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 90.00 KB
07.02.2022 РЕШЕНИЕ № ПО–10-1 от 03.02.2022 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 88.50 KB
20.12.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-10 от 15.12.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 89.00 KB
08.11.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-09 от 04.11.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 86.00 KB
27.09.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-08 от 24.09.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.00 KB
23.08.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-07 от 17.08.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 90.00 KB
20.07.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-06 от 14.07.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 97.50 KB
17.06.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-05 от 14.06.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 95.50 KB
18.05.2021 РЕШЕНИЕ № ПО–10-04 от 17.05.2021 год. За: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 88.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Vratza 3000,
78, Hristo Botev str.

PHONES:
tel.: (092) 649328
fax: (092) 649329