20.05.2024


Заповед и образци по чл.24б от ЗОЗЗ. 584.32 KB
Заповед РД46-76/01.03.2024 на Министъра на земеделието и храните. 114.73 KB
28.02.2024 Р Е Ш Е Н И Е № ПО–10-2 от 27.02.2024г. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 88.00 KB
29.01.2024 Р Е Ш Е Н И Е № ПО–10-1 от 26.01.2024г. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 87.50 KB
15.12.2023 Р Е Ш Е Н И Е № ПО–10-11 от 13.12.2023г. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 90.00 KB
27.11.2023 Р Е Ш Е Н И Е № ПО–10-10 от 23.11.2023г. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 92.50 KB
26.10.2023 Р Е Ш Е Н И Е № ПО–10-09 от 17.10.2023г. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 91.00 KB
25.08.2023 Р Е Ш Е Н И Е № ПО–10-08 от 22.08.2023г. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 99.00 KB
Архив на Решения за 2018г. 198.54 KB
Архив на Решения за 2017г. 596.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Vratza 3000,
78, Hristo Botev str.

PHONES:
tel.: (092) 649328
fax: (092) 649329