Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
НВМОП
Обяви
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Ползване на земеделска земя
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2024-2025 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Борован 2016
Бяла Слатина 2016
Враца 2016
Козлодуй 2016
Криводол 2016
Мездра 2016
Мизия 2016
Оряхово 2016
Роман 2016
Хайредин 2016
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Борован 2015
Бяла Слатина 2015
Враца 2015
Козлодуй 2015
Криводол 2015
Мизия 2015
Оряхово 2015
Роман 2015
Хайредин 2015
Мездра 2015
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Ползване на пасища, мери и ливади
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2024-2025 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2023-2024 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2022-2023 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2021-2022 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Криводол
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2020-2021 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2019-2020 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2018-2019 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2017-2018 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за 2017 година
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Криводол
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2022-2023 година
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2024-2025 година
Държавен поземлен фонд
Ниви
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017
Пасища, мери и ливади
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017
Дясно меню
Зърно
КТИ
Наредба №3
Промяна предназначение

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ