17.05.2022


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" – ВРАЦА 2022г. 84.32 KB
Заявление за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. 51.00 KB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37в., ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ ,бели петна (ниви). 14.56 MB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37ж, ал.12, бели петна (пасища). 37.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с подадено заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна”. 30.00 KB
Важно! Влязло в сила от 01.01.2021 година ! БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Враца за приходи от наем и аренда и превеждане на такси за административни услуги, КТИ. 19.21 KB
БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Враца за гаранции, депозити и плащане на суми за имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /бели петна –/ по създадени масиви за ползване. 26.00 KB
Доклад за удовлетвореност на потребителите, ползващи административно обслужване. 1.24 MB
Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 769.78 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА. 89.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 18.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ