22.04.2024


Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие” – Враца и ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. 85.45 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" – ВРАЦА. 80.61 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА ДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ"-гр. ВРАЦА. 88.32 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с подадено заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна”. 35.50 KB
Издаване на административни актове и регистрации от ОД „Земеделие“. 1.08 MB
Издаване на административни актове и регистрации от ОСЗ за област Враца. 1.36 MB
Издаване на административни актове и регистрации от ОСЗ Враца, за землище Згориград. 2.67 MB
Заявление за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. 51.00 KB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37в., ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ ,бели петна (ниви). 14.56 MB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37ж, ал.12, бели петна (пасища). 37.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ