08.02.2023


ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с подадено заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна”. 35.50 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА ДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ"-гр. ВРАЦА. 86.52 KB
Издаване на административни актове и регистрации от ОД „Земеделие“. 1.08 MB
Издаване на административни актове и регистрации от ОСЗ за област Враца. 1.36 MB
Издаване на административни актове и регистрации от ОСЗ Враца, за землище Згориград. 2.67 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" – ВРАЦА 2022г. 84.32 KB
Заявление за акт за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. 51.00 KB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37в., ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ ,бели петна (ниви). 14.56 MB
Заявление за изплащане на сумите за имоти по чл.37ж, ал.12, бели петна (пасища). 37.50 KB
Важно! Влязло в сила от 01.01.2021 година ! БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Враца за приходи от наем и аренда и превеждане на такси за административни услуги, КТИ. 19.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ