25.04.2024


Вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност в ОД "Земеделие" - гр. Враца. 85.76 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВРАЦА. 86.59 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА "БЕЛИ ПЕТНА" ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА. 160.50 KB
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА. 5.03 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НИВА НА ДОКЛАДВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА. 9.21 MB
Етичен кодекс на ОД "Земеделие" - гр. Враца. 77.52 KB
Отчет за извършените разходи от ОДЗ-Враца, във връзка с мерките за предотвратяване разпространяването на COVID-19, за периода 01.01.2020г. до 31.07.2020г. 601.54 KB
Обяснителна записка към Приложението за отчет на разходите по COVID-19. 259.42 KB
Отчет за извършените разходи от ОДЗ-Враца, във връзка с мерките за предотвратяване разпространяването на COVID-19. 28.01 KB
Отчет на приходи и разходи на ОД "Земеделие" - гр. Враца към 31.12.2019г. 2.29 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ