19.10.2019


Средно рентно плащане за 2019-2020 стопанска година за землищата на обл. Враца. 42.93 KB
Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2018-2019 г. 483.00 KB
Средно рентно плащане за 2018-2019 стопанска година за землищата на обл. Враца. 50.08 KB
важно ЗАПОВЕД И УКАЗАНИЯ 37б и 37в от ЗСПЗЗ - 2018-2019 653.55 KB
важно Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие. 295.44 KB
Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2017-2018 г. 479.00 KB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2/10.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 105.50 KB
Средно рентно плащане за 2017-2018 стопанска година за землищата на обл. Враца. 20.99 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с подадено заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна” 30.00 KB
Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2016-2017 г. 467.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ