01.12.2021


 Информация за връзка: 

ОДЗ - Враца / email: odzg_vraca@mzh.government.bg /

Директор -  инж. Слави Милев Димитров - 0885411031

ОДЗ - централно управление                           

Деловодство - Росица Емилова Недкова - 0879884908

Главен секретар -                   

д-я АПФСДЧР - Директор - Цветелина Антонова Христова - 0879537985

юрист - Цветомила Жорж Димитрова - 0879124053

юрист - Цветомира Ивова Николова - 0879884916

счетоводител -                       

човешки ресурси - Милена Захариева Калъпова - 0879884877

системен администратор - Стефан Василев Манчев - 0879884890

Мл.експерт - инж. Нели Божидарова Тодорова - 0879884869

ГД АР – Директор - инж.Ваня Бориславова Дамянова - 0879884880

стопански дворове - инж.Теодор Любенов Тодоров - 0879884918

промяна предназначение - Христина Славейкова Христова - 0879884912

ДПФ - Петя Бойкова Тодорова - 0879884914

КТИ - инж. Цветомир Младенов Николов - 0879884896

КТИ - инж. Тихомир Стефанов Тунов - 0879884889

Наредба 23/29.12.2015 - Ваня Георгиева Лакова - 0879884887

Наредба 3/29.01.1999 - Георги Бойков Каменов - 0879124052

Агростатистика - инж.Христо Йорданов Христов - 0879884860

Агростатистика - Александра Цветиева Маринова - 0879884900

Главен експерт - Владимир Сашов Тодоров - 0879537987

 

ОСЗ – Враца / email: oszg_vr06@abv.bg /

ИД Началник  - Лидия Цветкова Василева - 0879884866

Ст.експерт - Надя Илиева Малджанска - 0879884871

Гл.експерт - Даниела Ангелова Тошева - 0879537983

Ст. експерт - Маргарита Иванова Драганова - 0879884917

Мл.експерт - Вержиния Георгиева Филипова - 0879884911

 

ОСЗ - Бяла Слатина / email:  oszg_bsl@abv.bg /

Началник - инж.Надежда Красимирова Илиева - 0879884885

Гл.експерт - инж.Тихомир Венциславов Тодоров - 0879884909

Мл.експерт - Божидар Георгиев Спасков - 0879884862

Гл. специалист - Виолета Иванова Цветкова - 0879884882

Мл.експерт - Петя Данчова Симеонова - 0879884883

Гл. специалист - Ивка Миткова Минковска - 0879884901

Мл.експерт - Иван Николаев Петков - 0879884867

 

ОСЗ - Козлодуй / email:  oszg_kozlodui@abv.bg /

Началник - инж.Гълъбинка Цолова Христова - 0879884906

Специалист - Симона Георгиева Владимирова - 0879884874

Ст.експерт - Марионела Красимирова Симова - 0879884904

Мл.експерт - Миглена Димитрова Маринова - 0879884903

Мл.експерт -Нина Цветанова Борисова - 0879884913

Мл.експерт - Величка Василева Станкова -  

Мл.експерт - Десислава Георгиева Людмилова - 0879884873

 

ОСЗ - Криводол / email:  oszg_krivodol@abv.bg /

Началник - Лъчезар Стефанов Лаков - 0879884895

Ст.експерт - инж.Анелия Димитрова Ценова - 0879884894

Ст.експерт - Цоньо Миланов Тодоров - 0879884886

Мл. експерт - Екатерина Динчева Георгиева - 0878844830

Мл. експерт - Георги Ангелов Ефремов - 0879884905

Ст. специалист - Николай Лъчезаров Николов - 0879884891

 

ОСЗ - Мездра / email:  oszg_mezdra@abv.bg /

Началник - Петьо Любомиров Мазнев - 0879884902

Мл.експерт - Йорданка Димитрова Иванова - 0879884899

Мл.експерт - Миглена Ивайлова Мишовска - 0879124050

Мл.експерт - Таня Венциславова Стефанова - 0879884858

Мл.експерт - Миглена Богданова Георгиева - 0879884892

 

ОСЗ - Оряхово / email:  oszoriahovo@gmail.com /

ИД Началник - Христина Борисова Николова - 0879124047

Мл.експерт - Ивалина Любенова Георгиева - 0879884879

Мл.експерт - Наталия Стамболова Лучева - 0879884876

Мл.експерт - Пенка Иванова Тошева - 0879884898

Ст.специалист - Велизар Тодоров Величков - 0879884919

 

ОСЗ - Роман / email:  oszg_rom@abv.bg /

Началник - Цеца Дакова Иванова - 0879884870

Мл.експерт - Таня Дичева Вълкова - 0879884865

Мл.експерт - Веселка Милчова Георгиева - 0879884872

Гл.специалист - Петя Петрова Пеева - 0879884864      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ