29.05.2024


Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2023 г. 108.00 KB
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2022 г. 107.50 KB
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2021 г. 107.50 KB
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2020 г. 107.50 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Враца и форматите, в които е достъпна. 47.00 KB
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2019 г. 107.50 KB
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2018 г. 106.50 KB
Отчет за приходите и разходите на ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2017 година. 3.86 MB
Годишен отчет за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" - гр. Враца за 2017 г. 922.52 KB
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. 165.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ