31.03.2023


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА "БЕЛИ ПЕТНА" ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ВРАЦА 482.97 KB
Вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност в ОД "Земеделие" - гр. Враца. 2.74 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, НАРУШЕНИЯ И КОРУПЦИЯ; ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВРАЦА . 3.22 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 11.29 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВРАЦА . 4.98 MB
НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 31.49 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространяването на COVID-19. 277.38 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” Враца 155.00 KB
РЕГИСТЪР за процедурите по ЗДОИ 36.50 KB
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 34.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ