23.06.2024


Важно! Влязло в сила от 01.01.2021 година ! БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Враца за приходи от наем и аренда и превеждане на такси за административни услуги, КТИ. 19.21 KB
БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Враца за гаранции, депозити и плащане на суми за имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /бели петна –/ по създадени масиви за ползване. 26.00 KB
Доклад за удовлетвореност на потребителите, ползващи административно обслужване. 1.24 MB
Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 769.78 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА. 89.66 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин. 534.98 KB
Анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопанин. 198.92 KB
Заявление за регистрация на договори в ОСЗ. 222.26 KB
Заявление за утвърждаване на площадка промяна предназначение за земеделски земи за неземеделски нужди - прилож. 1 79.78 KB
Заявление за утвърждаване на площадка промяна на предназначението на земеделска земя за държавни и общински нужди - прилож. 2 54.08 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ