20.03.2023


20.07.2020 Заповед № 74/20.07.2020г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността “Главен експерт” в Общинска служба по земеделие – Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Враца – едно работно място. 102.50 KB
23.04.2019 Окончателни резултати от конкурса за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Бяла Слатина, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 262.97 KB
08.04.2019 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Бяла Слатина, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 258.53 KB
20.03.2019 Обявявам конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Бяла Слатина, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция земеделие - Враца - 1 /едно/ работно място. 742.47 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ