20.03.2023


30.03.2022 Обявявам конкурс за заемане на длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 100.00 KB
17.12.2021 Окончателни резултати от конкурс за длъжността "началник" на ОСЗ Оряхово в Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 364.81 KB
09.12.2021 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Началник” на Общинска служба по земеделие Оряхово в Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса. 103.00 KB
06.12.2021 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник” на общинска служба по земеделие Оряхово към Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” - Враца. 66.00 KB
18.11.2021 Заповед № 337/18.11.2021г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „началник” в ОСЗ-Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Враца , едно работно място. 108.50 KB
18.11.2021 Обявявам конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК”-Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 104.00 KB
04.11.2021 Конкурс, обявен с моя заповед №318/03.11.2021 година, за свободната длъжност „началник“ в ОСЗ-Оряхово, ГД „АР“, Областна дирекция „Земеделие-Враца да бъде прекратен, считано от 04.11.2021г. 60.07 KB
03.11.2021 Обявявам конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК”-Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 104.00 KB
14.08.2020 Система за определяне на резултати от конкурс за гл. експерт. 37.77 KB
06.08.2020 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Оряхово, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Враца. 213.46 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ