НОВИНИ
Всички новини

06.08.2018 г.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград


С П И С Ъ К

 

на Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени
 от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград

Име, фамилия

Длъжност

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.2, част I от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.2, част II от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

1

Ваня Пецанова

Главен секретар

 

ЧР-41/

06.06.2018

ЧР-248/

12.04.2019

ЧР-10-31/

22.04.2020

ЧР-10-41/ 

22.04.2021 

ЧР-10-4/

19.04.2022 

ЧР-10-97/ 

05.07.2023

ЧР-41/

06.06.2018 

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-49/

06.06.2018

ЧР-50/

06.06.2018

ЧР-10-18/

10.05.2019

ЧР-10-39/ 

29.04.2020

ЧР-10-63/ 

12.05.2021 

ЧР-10-72/

13.05.2022 

ЧР-10-86/ 11.05.2023

ЧР-49/ 06.06.2018

ЧР-50/ 06.06.2018  

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-4/

05.06.2018

ЧР-10-16/

10.05.2019

ЧР-10-35/

 24.04.2020

ЧР-10-64/

12.05.2021 

ЧР-10-68/

13.05.2022 

ЧР-4/

05.06.2018

 

 

4

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-2/

05.06.2018

ЧР-10-1/

24.04.2019

ЧР-10-28/ 

21.04.2020

ЧР-10-38/ 

21.04.2021 

ЧР-10-20/

27.04.2022 

ЧР-10-79/ 

10.05.2023

ЧР-2/  05.06.2018

 

 

5

Мариела Димитрова

Гл. експерт

 

ЧР-62/

07.06.2018

ЧР-10-15/

08.05.2019

ЧР-10-56/ 

14.05.2020

ЧР-10-49/ 

28.04.2021 

ЧР-10-36

/05.05.2022 

ЧР-10-63/ 

09.05.2023

ЧР-62/

07.06.2018

 

 

6

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-6/

05.06.2018

ЧР-247/

12.04.2019

ЧР-10-17/ 

10.04.2020

ЧР-10-23/ 

16.04.2021 

ЧР-6/ 

05.06.2018  

 

 

7

Йордан Йорданов

Гл. инспектор

 

ЧР-69/

07.06.2018

ЧР-10-31/

14.05.2019

ЧР-10-40/ 

30.04.2020

ЧР-10-60/ 

12.05.2021 

ЧР-10-25/

28.04.2022

ЧР-10-94/ 

15.05.2023

ЧР-69/
07.06.2018

8

Съби Кислев

Гл. инспектор

 

ЧР-9/

05.06.2018

ЧР-10-17/

10.05.2019

ЧР-10-50/ 

11.05.2020

ЧР-10-82/ 

14.05.2021 

ЧР-10-49/

11.05.2022 

ЧР-10-80/ 

10.05.2023

ЧР-9/

05.06.2018

 

 

9

Лефтерина Димитрова

Главен юрисконсулт

ЧР-04-3/

27.01.2023

ЧР-8/

05.06.2018

ЧР-10-7/

03.05.2019

ЧР-10-27/ 

16.04.2020

ЧР-10-58/

12.05.2022 

ЧР-10-31/

26.04.2023

ЧР-8/

05.06.2018

ЧР-10-7/ 27.02.2023

 

 

10

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Директор на Дирекция "АПФСДЧР"

ОДЗ - Бл-д-1-01/ 09.05.2018

ЧР-04-110/ 07.09.2022
ЧР-10-103/ 04.10.2022

ЧР-7/

05.06.2018

ЧР-10-9/

07.05.2019

ЧР-10-16/ 

10.04.2020

ЧР-10-22/ 

16.04.2021 

ЧР-10-27/

29.04.2022 

ЧР-10-33/ 

26.04.2023

ЧР-7/ 05.06.2018

ЧР-10-101/ 26.09.2022


 

 

11

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-84/

08.06.2018

ЧР-10-52/

15.05.2019

ЧР-10-53/ 

12.05.2020

ЧР-10-76/ 

14.05.2021 

ЧР-84/ 

08.06.2018 

 

 

12

Радослава Медарова

Ст. експерт

 

ЧР-36/

06.06.2018

ЧР-10-4/

02.05.2019

ЧР-10-65/

20.05.2019

ЧР-10-23/ 

13.04.2020

ЧР-10-73/ 

10.05.2023

ЧР-36/

06.06.2018

 

 

13

Ралица Георгиева

Ст. експерт

 

ЧР-11/

06.06.2018

ЧР-10-8/

07.05.2019

ЧР-10-49/ 

07.05.2020

ЧР-10-32/ 

19.04.2021 

ЧР-10-30/

04.05.2022 

ЧР-10-60/ 

05.05.2023

ЧР-11/
06.06.2018

 

14

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-57/

06.06.2018

ЧР-10-14/

08.05.2019

ЧР-10-55/ 

13.05.2020

ЧР-57/ 06.06.208 

 

 

15

Гергана Королеова

Ст. счетоводител

 

ЧР-10/

05.06.2018г

ЧР-10-25/

13.05.2019

ЧР-10-44/ 

04.05.2020

ЧР-10-47/ 

27.04.2021 

ЧР-10-38/

05.05.2022 

ЧР-10-50/ 

02.05.2023

ЧР-10/

05.06.2018

 

 

16

Ирена Маслинска

Гл. експерт

 

ЧР-63/

07.06.2018

ЧР-10-5/

02.05.2019

ЧР-10-32/ 

22.04.2020

ЧР-10-42/ 

22.04.2021 

ЧР-10-38/

05.05.2022 

ЧР-10-35/ 

27.04.2023

ЧР-63/

07.06.2018

 

 

17

Валентина Христова

Ст. експерт

 

ЧР-26/

06.06.2018

ЧР-10-12/

08.05.2019

ЧР-10-53/ 

11.05.2020

ЧР-10-88/ 

17.05.2021 

ЧР-10-45/

10.05.2022 

ЧР-10-68/ 

09.05.2023

ЧР-26/

06.06.2018

 

 

18

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-75/

08.06.2018

ЧР-10-30/

14.05.2019

ЧР-10-73/ 

04.06.2020

ЧР-10-86/ 

14.05.2021 

ЧР-75/ 08.06.2018 

 

 

19

Борислава Кушлева

Гл. експерт

 

ЧР-76/

08.06.2018

ЧР-10-6/

02.05.2019

ЧР-10-30/ 

22.04.2020

ЧР-10-46/ 

23.04.2021 

ЧР-10-35/

05.05.2022 

ЧР-1069/ 

09.05.2023

ЧР-76/
08.06.2018

 

20

Симона Стоилова

Ст. експерт

 

ЧР-33/

06.06.2018

ЧР-10-2/

24.04.2019

ЧР-10-26/ 

15.04.2020

ЧР-10-48/

 02.05.2023

ЧР-33/

06.06.2018

 

 

21

Тодор

Тасев

Старши експерт

 

ЧР-60/

07.06.2018

ЧР-10-29/

14.05.2019

ЧР-10-81/ 

11.06.2020

ЧР-10-71/ 

13.05.2021 

ЧР-10-55/

12.05.2022 

ЧР-10-32/

26.04.2023

ЧР-60/

07.06.2018

 

 

22

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ


 

ЧР-87/

08.06.2018

ЧР-10-55/

15.05.2019

ЧР-10-87/ 

12.06.2020

ЧР-10-97/ 

17.05.2021 

ЧР-87/ 08.06.2018 

 

 

23
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-10-28/ 14.05.2019
ЧР-10-91/ 10.07.2020 
ЧР-10-28/ 14.05.2019
 
24 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-122/

20.02.2019

ЧР-182/
19.03.2019
ЧР-182/
19.03.2019
   
25
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-123/ 20.02.2019

ЧР-176/ 
19.03.2019

ЧР-176/ 19.03.2019 
   
 26
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-101/ 06.08.2020 
ЧР-10-53/ 11.05.2021 
ЧР-10-60/
12.05.2022 
ЧР-10-94/ 16.09.2020 
 
 
 27
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-107/ 26.01.2020 
ЧР-10-34/ 20.04.2021 
ЧР-10-103/ 18.12.2020 
 
 
 28
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-105/ 17.11.2020 
ЧР-10-67/ 13.05.2021
ЧР-10-100/ 15.12.2020 
 
 
29
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-12/ 26.02.2021 
 
ЧР-10-3/ 11.03.2021 
 
 
 30
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-13/ 26.02.2021 
ЧР-10-5/ 16.03.2021 
 
 


 31
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на основание л.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-11/04.03.2022 
 
ЧР-10-1/01.04.2022 
 
 
 32
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-01-10/ 02.03.2022
ЧР-10-42/ 02.05.2023
ЧР-10-2/ 01.04.2022
ЧР-10-105/ 04.10.2022
 
 

33
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-17/ 08.04.2022
ЧР-10-53/ 03.05.2023
ЧР-10-42/ 09.05.2022 
   
 34
Ралица Котева
Старши експерт 
ЧР-04-20/
03.05.2022 
ЧР-03-30/
01.06.2022
ЧР-10-39/
28.04.2023
ЧР-10-80/
20.05.2022 
ЧР-10-97/
23.08.2022
   
 35
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-8/ 08.04.2022
ЧР-03-33/ 01.06.2022
ЧР-10-65/ 09.05.2023
ЧР-10-21/ 27.04.2022
ЧР-10-92/ 17.08.2022
   
 36
Габриела Сарафска
Специалист
ЧР-03-11/
14.04.2022 
РД-05-01-86/ 01.08.2022
ЧР-10-95/ 15.05.2023
 
   
37
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-31/ 16.03.2022 
       
38
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРЕПДУКИ
РД-05-01-35/  16.03.2022
 
ЧР-10-112/ 09.11.2022
   
 39
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-9/ 02.03.2022
ЧР-03-34/ 01.06.2022
ЧР-10-41/ 02.05.2023
ЧР-10-3/ 01.04.2022
ЧР-10-99/ 16.09.2022
 
 
 40
Шанай Ибиш
Старши експерт  
ЧР-03-18/
28.02.2020
ЧР-04-6/
12.02.2021
ЧР-04-19/
19.04.2022
ЧР-10-8/
31.03.2020
ЧР-10-1/
18.02.2021
 
ЧР-10-8/
31.03.2020 
 
41 
Антон Андонов
Старши юрисконсулт
ЧР-04-28/
01.06.2022
ЧР-04-109/
07.09.2022
 ЧР-10-66/
09.05.2023
ЧР-10-83/
29.06.2022
ЧР-10-104/
04.10.2022
 
 
 42
Лора Манолева
Старши експерт  
ЧР-03-32/
01.06.2022
ЧР-03-32/
07.07.2022
 ЧР-10-49/
02.05.2023
ЧР-10-85/
29.06.2022
ЧР-10-98/
23.08.2022
 
 
43
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-31/ 01.06.2022
 
ЧР-04-84/ 29.06.2022
 
 
44
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-31/ 07.07.2022
 
ЧР-10-89/ 02.08.2022
 
 
45
 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-43/ 01.09.2022
ЧР-10-67/
09.05.2023
ЧР-10-100/ 20.09.2022 
   
46
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-112/23.09.2022
ЧР-10-108/ 25.10.2022 
ЧР-10-27/ 26.04.2023
ЧР-10-107/ 25.10.2022 
   
47
Сануша Койнар
Главен специалист 
ЧР-03-47/ 13.10.2022
ЧР-10-55/ 04.05.2023
ЧР-10-113/ 11.11.2022
   
48 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-48/08.11.2022 
 
ЧР-10-54/ 04.05.2023
 
ЧР-10-112/ 11.11.2022 
   
 49
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-10/ 30.05.2023
 
ЧР-10-96/ 
05.06.2023
   
50
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-11/ 
12.06.2023 
 
 
ЧР-10-98/ 06.07.2023
   
51
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-14/ 26.07.2023
 
ЧР-10-99/ 18.08.2023
   
52
Илиана Чавдарова
Специалист
ЧР-03-15/ 15.08.2023
ЧР-03-20/ 11.10.2023
       
53
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-40/ 05.10.2023
 
ЧР-10-103/ 25.10.2023
   
54
Светлана Минкова
Главен счетоводител 
ЧР-04-43/ 09.11.2023
 
 
 
 
55
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-45/ 16.11.2023 
       
56
Андрей Станковски
Главен експерт
ЧР-04-52/
21.12.2023
       
57
Елизабет Мазурска
Младши експерт
ЧР-03-4/ 01.03.2024
ЧР-04-48/ 12.06.2024
 
ЧР-10-47/ 13.05.2024
   
58
Емилия Вълова
Главен директор
РД-05-01-35/ 28.03.2024
 
ЧР-10-9/ 04.04.2024
   

ОСЗ Банско

1

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-61/

07.06.2018

ЧР-10-40/

15.05.2019

ЧР-10-66/ 

19.05.2020

ЧР-10-52/ 

10.05.2021

ЧР-10-39/

09.05.2022 

ЧР-61/ 

07.06.2018

 

ЧР-504/
25.10.2018
ЧР-78/ 
04.02.2019 
ЧР-10-95/ 23.11.2020
ЧР-10-2/22.01.2024

2

Валентин Тренчев

Началник

 

ЧР-45/

06.06.2018

ЧР-10-47/

15.05.2019

ЧР--10-71/ 

29.05.2020

ЧР-10-69/ 

13.05.2021 

ЧР-10-69/ 

13.05.2022 

ЧР-10-52/

03.05.2023

ЧР-45/

06.06.2018

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-201/ 24.10.2018
ЧР-59/
07.06.2018

ЧР-520/
30.10.2018
ЧР-10-45/
15.05.2019
ЧР-10-33/ 
23.04.2020
ЧР-10-19/ 
16.04.2021 
ЧР-10-19/
27.04.2022 
ЧР-10-14/
21.04.2023

ЧР-59/ 07.06.2018

ЧР-520/ 30.10.2018 

 

 

 4
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
 
 ЧР-260/ 
16.04.2019
ЧР-10-67/ 19.05.2020
ЧР-10-83/ 14.05.2021 
ЧР-10-77/ 16.05.2022
ЧР-10-82/ 11.05.2023
ЧР-260/ 16.04.2019
 
ЧР-10-96/ 03.12.2020
5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-129/ 20.02.2019
ЧР-174/ 
19.03.2019

ЧР-174/

19.03.2019

   

 6

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-11/ 26.02.2021  
 
ЧР-10-12/ 19.03.2021 
 
 
7
Биляна Обецанова 
Младши експерт 
ЧР-04-48/
13.12.2023
 
ЧР-10-3/
24.01.2024
   

ОСЗ Белица

1

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-64/

07.06.2018

ЧР-10-49/

15.05.2019

ЧР-10-64/ 

18.05.2020

ЧР-10-30/ 

19.04.2021 

ЧР-10-76/

16.05.2022 

ЧР-10-84/ 

11.05.2023

ЧР-64/ 07.06.2018 

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-35/

06.06.2018

ЧР-35/

06.06.2018

 

3

Джемиле 

Мизур

Ст. експерт

 

ЧР-31/

06.06.2018

ЧР-10-35/

14.05.2019

ЧР-10-61/ 

15.05.2020

ЧР-10-50/ 

05.05.2021

ЧР-10-37/

05.05.2022

ЧР-10-76/ 

10.05.2023

ЧР-31/

06.06.2018

 

ЧР-10-90/ 

19.06.2020

 4
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-29/ 
16.01.2019 
ЧР-75/ 
04.02.2019
ЧР-75/ 
04.02.2019 
   
 5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 

ЧР-127/ 
20.02.2019
ЧР-184/ 
19.03.2019 
ЧР-184/ 19.03.2019
   
 6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-16/ 28.02.2020 
ЧР-04-109/ 27.11.2020  
ЧР-10-6/ 
31.03.2020
ЧР-10-28/ 19.04.2021 
ЧР-10-6/ 31.03.2020 
ЧР-10-98/ 10.12.2020 
   
7
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-10/ 26.02.2021 
 
ЧР-10-9/ 16.03.2021 
 
 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
 
РД-05-01-9/26.02.2021 
 
ЧР-10-8/ 16.03.2021 
   
 9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-18/ 08.04.2022
ЧР-10-81/ 10.05.2023
ЧР-10-46/ 11.05.2022
   
10
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-36/ 16.03.2022
 
ЧР-10-95/ 18.08.2022
   
11 
Джуни Мръцева
Младши експерт 
ЧР-04-50/
13.12.2023
 
ЧР-10-4/
24.01.2024
   

ОСЗ Благоевград

1

Ивайло 

Гоцев

Началник

 

ЧР-48/

06.06.2018

ЧР-10-53/

15.05.2019

ЧР-10-77/ 09.06.2020

ЧР-10-66/ 13.05.2021 

ЧР-10-31/

04.05.2022 

ЧР-10-81/

23.05.2022 

ЧР-10-72/ 

10.05.2023

ЧР-48/

06.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-25/

06.06.2018

ЧР-25/ 06.06.2018

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-30/

06.06.2018

ЧР-30/

06.06.2018

 

 

4

Исмаил 

Ниньов

Гл. експерт

 

ЧР-15/

06.06.2018

ЧР-10-50/

15.05.2019

ЧР-10-78/ 

10.06.2020

ЧР-10-80/ 

14.05.2021 

ЧР-10-43/

10.05.2022 

ЧР-10-34/ 

26.04.2023

ЧР-15/
06.06.2018

 

 

5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-256/ 
16.04.2019
ЧР-256/ 16.04.2019
   

6

Соня 

Тодорова

Главен експерт

 

ЧР-20/

06.06.2018

ЧР-10-27/

13.05.2019

ЧР-10-65/ 

19.05.2020

ЧР-10-55/ 

11.05.2021 

ЧР-10-15/

26.04.2022 

ЧР-10-29/ 

26.04.2023

ЧР-15/

06.06.2018

 

 

7

Ивайло Димитров

Главен експерт

 

ЧР-29/

06.06.2018

ЧР-10-32/

14.05.2019

ЧР-10-48/ 

05.05.2020

ЧР-10-79/ 

14.05.2021 

ЧР-10-8/

26.0.2022 

ЧР-10-57/ 

04.05.2023

ЧР-29/

06.06.2018

 

 

8
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-498/ 24.10.2018 
ЧР-509/
30.10.2019
ЧР-10-61/
15.05.2019
ЧР-10-14/
26.04.2022 
ЧР-509/ 30.10.2018 
   
9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-124/ 
20.02.2019
ЧР-185/ 
19.03.2019
ЧР-185/ 
19.03.2019
   
 10


Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИЗаличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-10-66/ 01.07.2019 
ЧР-10-67/ 17.07.2019 
ЧР-10-68/ 21.05.2020
ЧР-10-58/ 11.05.2021 
ЧР-10-17/
27.04.2022 
ЧР-10-38/ 28.04.2023
ЧР-10-67/
17.07.2019 
   


 
11

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-102/ 10.08.2020 

ЧР-10-56/ 11.05.2021
ЧР-10-93/ 04.09.2020 
 
 
12
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-8/ 26.02.2021 
 
ЧР-10-2/ 11.03.2021 
 
 
 13
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-32/ 16.03.2022
 
ЧР-10-111/ 09.11.2022
   
14
Ренета Стойнева
Старши експерт 
ЧР-04-11/ 19.02.2024
 
ЧР-10-7/ 22.03.2024
   

ОСЗ Гоце Делчев

1

Симеон 

Гърнев

Началник

 

ЧР-74/

08.06.2018

ЧР-10-33/

14.05.2019

ЧР-10-63/ 

18.05.2020

ЧР-10-96/ 

17.05.2021 

ЧР-10-71/

13.05.2022 

ЧР-10-61/ 

05.05.2023

ЧР-74/

08.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-66/

07.06.2018

ЧР-10-20/

10.05.2019

ЧР-10-25/ 

15.04.2020

ЧР-10-57/ 

11.05.2021 

ЧР-10-57/

12.05.2022 

ЧР-66/ 

07.06.2018 

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-38/

06.06.2018

ЧР-10-39/

14.05.2019

ЧР-10-40/

09.05.2022 

ЧР-38/ 06.06.2018 

 

 

4

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ


Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ


 

ЧР-86/

08.06.2018

ЧР-10-21/

10.05.2019

ЧР-10-76/ 

09.06.2020

ЧР-86/ 

08.06.2018 

 

 

5

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-85/

08.06.2018

ЧР-10-54/

15.05.2019

ЧР-10-24/ 

14.04.2020

ЧР-10-59/ 

12.05.2021

ЧР-10-73/

13.05.2022 

ЧР-10-70/

09.05.2023

ЧР-85/08.06.2018

 

 

6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-137/ 

25.02.2019

ЧР-179/ 
19.03.2019
ЧР-179/ 19.03.2019
   
 7
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-03-17/ 
28.02. 2020  
ЧР-10-3/ 
31.03.2020
ЧР-10-3/ 
31.03. 2020  
   
 8
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-17/ 17.03.2021 
 
ЧР-10-17/ 01.04.2021 
 
 
 9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01/ 16.03.2022 г.
       
10
Надя Мингова
Младши експерт 
ЧР-03-37/
01.06.2022
ЧР-10-64/ 09.05.2023 
ЧР-10-87/ 29.06.2022
 
 
11
Исмаил Батев
Младши експерт
ЧР-04-111/
07.09.2022
ЧР-10-83/ 11.05.2023
ЧР-10-102/
27.09.2022
   
 12
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-46/ 30.09.2022
 
ЧР-10-106/ 11.10.2022
 
 
13
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-4/ 27.01.2023
 
ЧР-10-4/ 20.02.2023
   

ОСЗ Гърмен

1

Анелия Бусарова

Началник

 

ЧР-14/

06.06.2018

ЧР-10-23/

13.05.2019

ЧР-10-82/ 

11.06.2020

ЧР-10-90/ 

17.05.2021 

ЧР-10-69/

13.05.2022

ЧР-10-74/ 

10.05.2023

ЧР-14/

06.06.2018

 

 

2

Снежана Димитрова

Гл. експерт

 

ЧР-13/

06.06.2018

ЧР-10-22/

13.05.2019

ЧР-10-83/ 

11.06.2020

ЧР-10-91/ 

17.05.2021 

ЧР-10-70/

13.05.2022

ЧР-10-89/

12.05.2023

ЧР-13/

06.06.2018

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-23/

06.06.2018

ЧР-10-34/

14.05.2019

ЧР-10-79/ 

11.06.2020

ЧР-10-89/ 

17.05.2021 

ЧР-23/ 

06.06.2018  

 

ЧР-10-74/ 21.08.2019 


4

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-10-70/ 21.08.2019 

ЧР-22/

06.06.2018

ЧР-10-24/

13.05.2019

ЧР-10-73/ 

21.08.2019

ЧР-10-80/ 

11.06.2020

ЧР-22/ 06.06.2018 

ЧР-10-73/ 21.08.2019 

 

 

 5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-03-18 /28.02.2020 
ЧР-10-8/ 
31.03.2020
ЧР-10-8/ 
31.03. 2020 
   
 6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-6/
12.02.2021 
 
ЧР-10-1/ 18.02.2021 
 
 
 7
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-35/ 01.06.2022 
ЧР-10-44/ 02.05.2023 
ЧР-10-86/ 30.06.2022 
 
 
 8
Шанай Ибиш
Старши експерт  
ЧР-03-36/
01.06.2022
ЧР-10-30/
26.04.2023
ЧР-10-85/ 11.05.2023
ЧР-10-82/ 29.06.2022
 
 
9
Рафие Кади
Младши експерт 
ЧР-04-51/
13.12.2023
 
ЧР-10-5/
25.01.2024
   

ОСЗ Кресна

1

Марио Миразчийски

Началник

 

ЧР-65/

07.06.2018

ЧР-277/

19.04.2019

ЧР-10-46/ 

04.05.2020

ЧР-10-78/ 

14.05.2021 

ЧР-10-13/

26.04.2022 

ЧР-10-26/ 

26.04.2023

ЧР-65/

07.06.2018

 

 

2

Доста 

Христова

Мл. експерт

 

ЧР-27/

06.06.2018

ЧР-274/

19.04.2019

ЧР-10-57/ 

14.05.2020

ЧР-10-21/ 

16.04.2021 

ЧР-10-6/

21.04.2022 

ЧР-10-18/ 

24.04.2023

ЧР-27/

06.06.2018

 

 

3

Борис 

Тодоров

Старши експерт

 

ЧР-28/

06.06.2018

ЧР-276/

19.04.2019

ЧР-10-62/ 

15.05.2020

ЧР-10-81/ 

14.05.2021 

ЧР-10-53/

12.05.2022

ЧР-10-36/ 

27.04.2023 

ЧР-27/

06.06.2018

 

 

Мария Андрей

Старши експерт
ЧР-130/ 
20.02.2019
ЧР-10-79/ 04.12.2019
ЧР-04-91/ 29.05.2020
ЧР-177/ 
19.03.2019
ЧР-10-80/ 04.12.2019
ЧР-10-75/ 08.06.2020
ЧР-10-20/ 16.04.2021 
ЧР-10-9/
26.04.2022 
ЧР-10-91/ 12.05.2023
ЧР-177/ 19.03.2019
 
 
 5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-7/ 26.02.2021 
  
 
ЧР-10-14/ 22.03.2021 
   
6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-30/ 16.03.2022
       
7
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-1/ 04.01.2023
 
ЧР-10-2/ 03.02.2023
   
8
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-8/ 06.03.2023
 
ЧР-10-11/ 04.04.2023
   
 9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-18/ 15.05.2023
       
10 
Таня Ангелова
Главен специалист 
ЧР-03-18/ 11.09.2023 
 
ЧР-10-102/ 27.09.2023
   

ОСЗ Петрич

1

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-83/

08.06.2018

ЧР-10-60/

15.05.2019

ЧР-10-89/ 

15.06.2020

ЧР-10-87/ 

17.05.2021 

ЧР-10-75/

16.05.2022

ЧР-83/

08.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-81/

08.06.2018

ЧР-81/ 
08.06.2018

 

 

3

Петър Перусанов

Началник

ЧР-04-39/ 02.04.2024

ЧР-82/

08.06.2018

ЧР-10-56/

15.05.2019

ЧР-10-85/ 

11.06.2020

ЧР-10-54/ 

11.05.2021 

ЧР-10-29/

04.05.2022

ЧР-10-62/ 

05.05.2023 

ЧР-82/

08.06.2018

 

 

4

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-79/

08.06.2018

ЧР-79/ 

08.06.2018  

 

 

5

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-77/

08.06.2018

ЧР-77/

08.06.2018

 

 

6

Катя Шаламанова

Ст.експерт

 

ЧР-80/

08.06.2018

ЧР-10-59/

15.05.2019

ЧР-10-86/ 

11.06.2020

ЧР-10-48/ 

28.04.2021

ЧР-10-32/

05.0.2022

ЧР-10-56/ 04.05.2023 

ЧР-80/

08.06.2018

 

 

7

Страхил Димитров

Мл. експерт

ЧР-10-72/ 

21.08.2019

ЧР-78/

08.06.2018

ЧР-10-64/

15.05.2019

ЧР-10-71/ 

21.08.2019

ЧР-10-84/ 

11.06.2020

ЧР-10-85/ 

14.05.2021 

ЧР-10-78/

16.05.2022

ЧР-10-88/ 12.05.2023 

ЧР-78/

08.06.2018

ЧР-10-71/ 

21.08.2019

 

ЧР-10-109/ 08.11.2022


Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-125/ 20.02.2019г.
ЧР-186/ 
19.03.2019
ЧР-186/ 
19.03.2019 
 
 
 9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-10-75/ 01.11.2019 
ЧР-10-76/ 07.11.2019
ЧР-10-88/ 12.06.2020
ЧР-10-76/ 07.11.2019 
   
 10
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-03-20/ 28.02.2020 
ЧР-10-5/ 
31.03.2020
ЧР-10-5/ 31.03. 2020 
   
 
11
Атанас Проданов 
Мл. експерт
ЧР-10-11/ 06.04.2020
ЧР-10-11/ 06.04.2020г.;
ЧР-10-77/ 14.05.2021 г.
ЧР-10-74/
16.05.2022
ЧР-10-87/ 11.05.2023 
ЧР-10-11/ 06.04.2020

 
 


 12
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-37/ 04.11.2020 
ЧР-10-51/ 10.05.2021 
ЧР-10-28/04.05.2022 
ЧР-10-97/ 03.12.2020
 
 
 13
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-6/ 26.02.2021 
 
ЧР-10-7/ 16.03.2021
 
 
 14
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-5/ 26.02.2021 
 
ЧР-10-6/ 16.03.2021 
 
 
15
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-15/ 25.04.2023 
 
ЧР-10-59/ 05.05.2023
   

ОСЗ Разлог

1

Мариана Тренчева

Началник

 

ЧР-17/

06.06.2018

ЧР-10-36/

14.05.2019

ЧР-10-29/ 

22.04.2020

ЧР-10-29/ 

19.04.2021

ЧР-10-16/

26.04.2022

ЧР-10-163/ 28.04.2023 

ЧР-17/

06.06.2018

 

 

2

Цецка 

Кондева

Гл. експерт

 

ЧР-18/

06.06.2018

ЧР-10-37/

14.05.2019

ЧР-10-60/ 

15.05.2020

ЧР-10-24/ 

16.04.2021 

ЧР-10-22/

28.04.2022 

ЧР-10-22/ 

25.04.2023

ЧР-18/

06.06.2018

 

 

3

Димитър Боризанов

Гл. експерт

 

ЧР-3/

05.06.2018

ЧР-10-3/

02.05.2019

ЧР-10-20/ 

10.04.2020

ЧР-10-18/ 

15.04.2021 

ЧР-10-5/

21.04.2022

ЧР-10-20/ 25.04.2023 

ЧР-3/

05.06.2018

 

 

4

Венета Келешова

Ст.експерт

 

ЧР-19/

06.06.2018

ЧР-10-38/

14.05.2019г

ЧР-10-59/ 

15.05.2020г

ЧР-10-25/ 

16.04.2021 

ЧР-10-18/

27.04.2022 

ЧР-10-40/ 

28.04.2023

ЧР-19/

06.06.2018

 

 

 5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-19/ 28.02.2020 
ЧР-10-1/ 
31.03.2020
ЧР-10-1/ 31.03.2020 
   
 6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 о НОРИПДУКИ
РД-05-01-4/ 26.02.2021 
 
ЧР-10-4/ 11.03.2021 
 
 

ОСЗ Сандански
   
1
Иван Мицански
Началник
 
ЧР-54/
06.06.2018
ЧР-10-42/
15.05.2019
ЧР-10-54/
13.05.2020
ЧР-10-65/
12.05.2021
ЧР-10-47/
11.05.2022
ЧР-10-75/ 10.05.2023
ЧР-54/
06.06.2018
 
ЧР-315/
03.08.2018г.
 2
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
 
ЧР-53/
06.06.2018
ЧР-10-46/
15.05.2019
ЧР-10-51/
11.05.2020
ЧР-10-95/
17.05.2021
ЧР-10-50/
11.05.2022 
ЧР-10-77/ 10.05.2023
ЧР-53/ 06.06.2018
 
 
 3
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. л.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-03-21/
28.02.2020
ЧР-04-110/
3.11.2020 
ЧР-10-7/31.03.2020
ЧР-10-101/
16.12.2020 
 
 
 
 4
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-55/
06.06.2018
ЧР-10-43/
15.05.2019
ЧР-10-38/
29.04.2020
ЧР-10-62/
12.05.2021
ЧР-10-41/
09.05.2022
ЧР-10-45/ 02.05.2023 
ЧР-55/ 06.06.2022 
 
 
 5
Розалина Костадинова 
Главен експерт 
 
ЧР-52/
06.06.2018
ЧР-10-41/
15.05.2019
ЧР-10-58/
14.05.2020
ЧР-10-94/
17.05.2021
ЧР-10-63/
12.05.2022
ЧР-10-78/ 10.05.2023
ЧР-52/
06.06.2022 
 
 
 6
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
 
ЧР-51/
06.06.2018 
 
 
 
 7
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-56/
06.06.2018
ЧР-10-44/
15.05.2019
ЧР-10-47/
4.05.2020
ЧР-10-61/
12.05.2021
ЧР-10-44/
10.05.2022 
ЧР-10-46/ 02.05.2023
ЧР-56/ 06.06.2022
 
ЧР-10-1/ 09.01.2023
 8
Димитрина Митрева
Старши експерт 
ЧР-28/ 16.01.2019
ЧР-44/
22.01.2019
ЧР-10-37/
28.04.2020
ЧР-10-36/
21.04.2021
ЧР-10-7/
21.04.2022 
ЧР-10-43/ 02.05.2023
ЧР-44/
22.01.2019
 
 
 9
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-121/
20.02.2019 
ЧР-175/
19.03.2019
 
 
 
 10
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-32/
06.06.2018
ЧР-10-19/
10.05.2019
ЧР-10-34/
24.04.2020 
 
 
 
11
Илианна Серафимова
Старши експерт 
ЧР-04-49/
13.12.2023
 
ЧР-10-1/
22.01.2024
   
 ОСЗ Сатовча
 
 
 
 
 
 
1
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-10-70/
21.08.2019
ЧР-04-108/ 27.11.2020 
ЧР-22/
06.06.2018
ЧР-10-24/
13.05.2019
ЧР-10-73/
21.08.2019
ЧР-10-80/
11.08.2020
ЧР-10-102/
17.12.2020
ЧР-10-74/
13.05.2021
ЧР-10-51/
11.05.2022
ЧР-10-24/ 25.04.2023
ЧР-22/
06.06.2018
ЧР-10-73/21.08.2019
ЧР-10-102/ 17.12.2020 
 
   
 2
 Емил Илиев
Главен експерт
 
ЧР-37/
06.06.2018
ЧР-257/
16.04.2019
ЧР-10-14/
09.04.2020
ЧР-10-35/
20.04.2021
ЧР-79/
16.05.2022
ЧР-10-21/ 25.04.2023 
ЧР-37/ 
06.06.2018
 
 
 3
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРЕПДУКИ
 
ЧР-34/
06.06.2018
ЧР-258/
16.04.2019
ЧР-10-13
/09.04.2020
ЧР-10-33/
19.04.2021
ЧР-10-65/
13.05.2022
ЧР-34/
06.06.2018
 
 
 4
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-22/
28.02.2020 
ЧР-10-10/
31.03.2020
ЧР-10-15/
09.04.2020 
 
 
 
 5
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-17/
26.02.2021
ЧР-10-10/
17.03.2021
 
     
 6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-6/ 17.02.2023
ЧР-04-10/ 21.03.2023
ЧР-10-23/ 25.04.2023 
ЧР-10-6/ 27.02.2023
ЧР-10-10/ 30.03.2023
   
7
Ирена Бошнакова
Старши експерт
ЧР-04-34/ 28.03.2024
 
ЧР-10-8/ 04.04.2024
   
ОСЗ Симитли
           
 1
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-21/
06.06.2018
ЧР-10-10/
08.05.2019
ЧР-10-36/
28.04.2020
ЧР-10-40/
21.04.2021
ЧР-10-23/
28.04.2022 
ЧР-10-15/ 21.04.2023
ЧР-21/ 06.06.2018 
 
 
 2
Анастасия Тодорова
Главен експерт  
 
ЧР-24/
06.06.2018
ЧР-10-11/
08.05.2019
ЧР-10-43/
30.04.2020
ЧР-10-31/
19.04.2021
ЧР-10-12/
26.04.2022
ЧР-10-16/ 21.04.2023
ЧР-24/
06.06.2018 
 
 
 3
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ  
 
ЧР-12/
06.06.2018
ЧР-10-26/
13.05.2019
 
     
 4
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-500/
24.10.2018 
ЧР-16/
06.06.2018
ЧР-513/
30.10.2018
ЧР-10-13/
08.05.2019 
 
 
 
 5
Любомира Топузова
Старши експерт 
ЧР-126/
20.02.2019
ЧР-10-69/
09.08.2019
ЧР-180/
19.03.2019
ЧР-10-68/
08.08.2019
ЧР-10-42/
30.04.2020
ЧР-10-37/
21.04.2021 
ЧР-10-93/ 12.05.2023
ЧР-10-68/
08.08.2019
 
 
 6
Беатриса Дорлюмска
Главен специалист 
ЧР-03-23/
28.02.2020
ЧР-03-34/
01.12.2020
ЧР-10-2/
31.03.2020
ЧР-10-99/
14.12.2020
ЧР-10-39/
21.04.2021
ЧР-10-33/
05.05.2022 
ЧР-10-92/ 12.05.2023
ЧР-10-99/ 14.12.2020 
 
 
 7
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-18/
26.02.2021
ЧР-10-13/
19.03.2021
     
 8
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01/ 16.03.2022
ЧР-04-11/ 03.04.2023
 
ЧР-10-110/ 08.11.2022 
ЧР-10-12/ 06.04.2023 
   
 9
Таня Ангелова
Главен специалист
ЧР-03-5/
27.01.2023
 
ЧР-10-5/
22.02.2023
   
10
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-29/ 18.08.2023 
 
ЧР-10-100/ 01.09.2023 
   
11
Величка Ангелова - Петрова
Главен специалист 
ЧР-03-2/ 15.02.2024 
 
ЧР-10-6/ 13.03.2024
   
ОСЗ Струмяни
           
 1
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-71/
08.06.2018
ЧР-10-62/
15.05.2019
ЧР-10-70/
26.05.2020
ЧР-10-68/
13.05.2021
ЧР-10-24/
28.04.2022 
ЧР-71/
08.06.2018 
 
 
 2
Кирил Станковски
Главен експерт
 
ЧР-72/
08.06.2018
ЧР-10-57/
15.05.2019
ЧР-10-92/
17.05.2021
ЧР-10-10/
26.04.2022
ЧР-10-51/ 02.05.2023
ЧР-72/
08.06.2018
 
   
3
Десислава Ралкова 
Старши експерт  
ЧР-499/
24.10.2018
ЧР-253/
15.04.2019
ЧР-512/
30.10.2018
ЧР-254/
15.0.2019
ЧР-10-69/
21.05.2020
ЧР-10-75/
14.05.2021
ЧР-10-11/
26.04.2022 
ЧР-10-71/ 09.05.2023
ЧР-512/
30.10.2018
ЧР-254/
15.04.2019
 
 
 4
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-502/
24.10.2018 
ЧР-511/
30.10.2018
ЧР-10-58/
15.05.2019
ЧР-10-72/
03.06.2020
ЧР-10-70/
13.05.2021
     
5
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ  
ЧР-502/
24.10.2018 
ЧР-511/
30.10.2018
ЧР-10-58/
15.05.2019
ЧР-10-72/
03.06.2020
ЧР-10-70/
13.05.2021
 
 
 
 6
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
ЧР-131/
20.02.2019 
ЧР-178/
19.03.2019

 
 
 
 7
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-16/
26.02.2021
ЧР-10-11/
17.03.2021 
 
 
 
 8
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-16/ 08.04.2022
ЧР-10-13/
21.04.2023 
ЧР-10-48/ 11.05.2022
 
 
 9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01/ 16.03.2022 
 
ЧР-10-96/ 23.08.2022 
   
10
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-14/ 25.04.2023 
 
ЧР-10-37/ 27.04.2023 
   
11
Николай Николов
Младши експерт 
ЧР-04-42/ 09.11.2023
       
ОСЗ Хаджидимово
           
1
Наташа Стоянова
Началник
 
ЧР-42
/06.06.2018
ЧР-264/
16.04.2019
ЧР-10-21/
13.04.2020
ЧР-10-45/
23.04.2021
ЧР-10-26/
28.04.2022 
ЧР-10-17/
24.04.2023
ЧР-42/
06.06.2018
 
 
 2
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
 
ЧР-5/
05.06.2018
ЧР-266/
16.04.2019
ЧР-10-18/
10.04.2020
ЧР-10-43/
23.04.2021 
ЧР-5/
05.06.2018 
 
ЧР-262/
16.04.2019 
 3
Ангелина Захариева 
Старши експерт 
 
ЧР-44/
06.06.2018
ЧР-263/
16.04.2019
ЧР-10-19/
10.04.2020
ЧР-10-44/
23.04.2021
ЧР-10-67/
13.05.2022
ЧР-10-19/ 25.04.2023
ЧР-44/
06.06.2018
 
 
 4
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-43/
06.06.2018
ЧР-265/
16.04.2019
ЧР-10-22/
13.04.2020
ЧР-10-93/
17.05.2021
ЧР-10-66/
13.05.2022
ЧР-10-28/ 26.04.2023 
ЧР-43/ 06.06.2018
 
 
 5
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Залиено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-03-24/
28.02.2020 
ЧР-10-4/
31.3.2020
 
 
 
 6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-04-26/ 01.06.2022 
ЧР-10-25/ 26.04.2023
ЧР-10-88/ 25.07.2022 
 
 
7
Вилдан Джикелова 
Главен специалист
ЧР-03-16/ 17.08.2023
 
ЧР-10-101/ 01.09.2023
   
ОСЗ Якоруда
           
 1
Мая Среброва
Началник 

ЧР-39/
06.06.2018
ЧР-10-48/
15.05.2019
ЧР-10-41/
30.04.2020
ЧР-10-72/
13.05.2021
ЧР-10-62/
12.05.2022
ЧР-10-90/ 12.05.2023
ЧР-39/
06.06.2018
 
ЧР-10-97/
24.06.2021
ЧР-10-63/ 14.05.2024
 2
Хасан Банкели
Главен експерт 
ЧР-04-94/
29.05.2020
ЧР-10-74/
08.06.2020
ЧР-10-73/
13.05.2021
ЧР-10-56/
12.05.2022
ЧР-10-47/ 02.05.2023
ЧР-10-74/
08.06.2020
 
 
 3
Радостин Старков
Старши експерт  
ЧР-127/
20.02.2019
ЧР-10-12/
06.04.2020
ЧР-184/
19.03.2019
ЧР-10-12/
06.04.2020
ЧР-10-84/
14.05.2021
ЧР-10-64/
13.05.2022
ЧР-10-58/ 04.05.2023
ЧР-184/1
9.03.2019
ЧР-10-12/
06.04.2020
 
 
4
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ  
 
ЧР-1/
05.06.2018
ЧР-10-63/
15.05.2019
 
 
 
 5
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ 
 
ЧР-40/06.06.2018
ЧР-10-51/
15.05.2019 
 
 
 
 6
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ  
ЧР-03-25/
28.02.2020 
ЧР-10-9/
31.03.2020 
 
 
 
 7
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01-15/
26.02.2021 
ЧР-10-15/
22.03.2021 
 
 
 
 8
Заличено на осн. чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на осн. л.5 от НОРИПДУКИ 
РД-05-01-14
26.02.2021
ЧР-10-16/
22.03.2021 
 
 
 
 9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
РД-05-01/ 16.03.2022 
 
РД-10-326/ 15.08.2022 
 
 

 
 
 
 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


14.06.2024г. Решение № ПО-10-10 от 13 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.00 KB
27.05.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2024 г. 103.00 KB
27.05.2024г. Решение № ПО-10-09 от 23 май 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
17.05.2024г. Заповед № РД-04-148/ 16.05.2024 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за одобряване настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г. във всички земеделски територии на област Благоевград, считано от 01.06.2024 г. до 31.10.2024 г. 309.95 KB
26.04.2024г. Решение № ПО-10-08 от 25 април 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.50 KB
22.04.2024г. Решение № ПО-10-07 от 18 април 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 117.00 KB
17.04.2024г. Уведомление до г-жа Стефани Мариянова Начева за явяване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград в 7-дневен срок от датата на настоящата публикация. 86.65 KB
17.04.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. май 2024 г. 67.51 KB
28.03.2024г. Решение № ПО-10-06 от 28 март 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 102.50 KB
25.03.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. април 2024 г. 113.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 448"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________