НОВИНИ
Всички новини

06.08.2018 г.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград
С П И С Ъ К

 

на Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени
 от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград

Име, фамилия

Длъжност

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.2, част I от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.2, част II от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

1

Ваня 

Пецанова

Главен секретар

 

ЧР-41/

06.06.2018г.;

ЧР-248/

12.04.2019г.;

ЧР-10-31/ 22.04.2020г.

ЧР-41/

06.06.2018

 

 

2

Божидар Йосифов

Главен директор на ГДАР

 

ЧР-49/

06.06.2018г.;

ЧР-50/

06.06.2018г.;

ЧР-10-18/

10.05.2019г.;

ЧР-10-39/ 29.04.2020г.;

ЧР-49/

06.06.2018;

ЧР-50/

06.06.2018 

 

3

Владимир Хаджийски 

Директор на Дирекция "АПФСДЧР"

 

ЧР-4/

05.06.2018г.;

ЧР-10-16/

10.05.2019г.;

ЧР-10-35/ 24.04.2020г.

ЧР-4/

05.06.2018

 

 

4

Керанка Петкова

Гл. експерт

 

ЧР-2/

05.06.2018г.;

ЧР-10-1/

24.04.2019г.;

ЧР-10-28/ 21.04.2020г.

ЧР-2/

05.06.2018

 

 

5

Мариела Димитрова

Гл. експерт

 

ЧР-62/

07.06.2018г.;

ЧР-10-15/

08.05.2019г.;

ЧР-10-56/ 14.05.2020г.

ЧР-62/

07.06.2018

 

 

6

Емилия 

Вълова

Гл. експерт

 

ЧР-6/

05.06.2018г.;

ЧР-247/

12.04.2019г.;

ЧР-10-17/ 10.04.2020г.

ЧР-6/

05.06.2018

 

 

7

Йордан Йорданов

Гл. инспектор

 

ЧР-69/

07.06.2018г.;

ЧР-10-31/

14.05.2019г.;

ЧР-10-40/ 30.04.2020г.

ЧР-69/
07.06.2018

8

Съби Кислев

Гл. инспектор

 

ЧР-9/

05.06.2018г.;

ЧР-10-17/

10.05.2019г.;

ЧР-10-50/ 11.05.2020г.

ЧР-9/

05.06.2018

 

 

9

Лефтерина Димитрова

Юрисконсулт

 

ЧР-8/

05.06.2018г.;

ЧР-10-7/

03.05.2019г.;

ЧР-10-27/ 16.04.2020г.

ЧР-8/

05.06.2018

 

 

10

Елена

Гърчева

Ст.

юрисконсулт

ОДЗ-Бл-д

-1-01/

09.05.2018г.

ЧР-7/

05.06.2018г.;

ЧР-10-9/

07.05.2019г.;

ЧР-10-16/ 10.04.2020г.

ЧР-7/

05.06.2018

 

 

11

Андрей Станковски

Гл. експерт

 

ЧР-84/

08.06.2018г.;

ЧР-10-52/

15.05.2019г.;

ЧР-10-53/ 12.05.2020г.

ЧР-84/

08.06.2018г.

 

 

12

Радослава Медарова

Ст. експерт

 

ЧР-36/

06.06.2018г.;

ЧР-10-4/

02.05.2019г.;

ЧР-10-65/

20.05.2019г.;

ЧР-10-23/ 13.04.2020г.

ЧР-36/

06.06.2018

 

 

13

Ралица Георгиева

Ст. експерт

 

ЧР-11/

06.06.2018г.;

ЧР-10-8/

07.05.2019г.;

ЧР-10-49/ 07.05.2020г.

ЧР-11/
06.06.2018

 

14

Ана

 Георгиева

Гл. счетоводител

 

ЧР-57/

06.06.2018г.;

ЧР-10-14/

08.05.2019г.;

ЧР-10-55/ 13.05.2020г.

ЧР-57/

06.06.2018

 

 

15

Гергана Королеова

Ст. счетоводител

 

ЧР-10/

05.06.2018г.;

ЧР-10-25/

13.05.2019г.;

ЧР-10-44/ 04.05.2020г.

ЧР-10/

05.06.2018

 

 

16

Ирена Маслинска

Гл. експерт

 

ЧР-63/

07.06.2018г.;

ЧР-10-5/

02.05.2019г.;

ЧР-10-32/ 22.04.2020г.

ЧР-63/

07.06.2018

 

 

17

Валентина Христова

Ст. експерт

 

ЧР-26/

06.06.2018г.;

ЧР-10-12/

08.05.2019г.;

ЧР-10-53/ 11.05.2020г.

ЧР-26/

06.06.2018

 

 

18

Цонка

Марина

Ст. експерт

 

ЧР-75/

08.06.2018г.;

ЧР-10-30/

14.05.2019г.;

ЧР-10-73/ 04.06.2020г.

ЧР-75/

08.06.2018

 

 

19

Борислава Кушлева

Гл. експерт

 

ЧР-76/

08.06.2018г.;

ЧР-10-6/

02.05.2019г.;

ЧР-10-30/ 22.04.2020г.

ЧР-76/
08.06.2018

 

20

Симона Стоилова

Ст. експерт

 

ЧР-33/

06.06.2018г.;

ЧР-10-2/

24.04.2019г.;

ЧР-10-26/ 15.04.2020г.

ЧР-33/

06.06.2018

 

 

21

Тодор

Тасев

Мл. експерт

 

ЧР-60/

07.06.2018г.;

ЧР-10-29/

14.05.2019г.;

ЧР-10-81/ 11.06.2020г.

ЧР-60/

07.06.2018

 

 

22

Васил

Шопов

Гл. специалист

 

ЧР-87/

08.06.2018г.;

ЧР-10-55/

15.05.2019г.;

ЧР-10-87/ 12.06.2020г.

ЧР-87/

08.06.2018

 

 

23
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-10-28/ 14.05.2019г.
ЧР-10-91/ 10.07.2020 г.
ЧР-10-28/ 14.05.2019г.
 
24 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-122/

20.02.2019г.

ЧР-182/
19.03.2019г. 
ЧР-182/
19.03.2019г.
   
25
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-123/ 20.02.2019г.

ЧР-176/ 19.03.2019г.

ЧР-176/ 19.03.2019г.
   
 26
 Татяна Карабельова
 Старши експерт
ЧР-04-101/ 06082020 г.
 
ЧР-10-94/ 16092020 г.
 
 

Общинска служба по земеделие - Банско

1

Сашка 

Петрова

Началник

 

ЧР-61/

07.06.2018г.;

ЧР-10-40/

15.05.2019г.;

ЧР-10-66/ 19.05.2020г.

ЧР-61/

07.06.2018

 

ЧР-504/ 25.10.2018;
ЧР-78/ 04.02.2019

2

Валентин Тренчев

Гл. експерт

 

ЧР-45/

06.06.2018г.;

ЧР-10-47/

15.05.2019;;

ЧР--10-71/ 29.05.2020г.

ЧР-45/

06.06.2018

 

 

3

Красимир Петаков

Мл. експерт

ЧР-201/ 24.10.2018г.
ЧР-59/ 07.06.2018г.; 

ЧР-520/
30.10.2018г.;
ЧР-10-45/
15.05.2019г.;
ЧР-10-33/ 23.04.2020г.

ЧР-59/

07.06.2018;

ЧР-520/ 30.10.2018

 

 

 4
Димитър Клечеров
Ст. експерт
 
 ЧР-260/ 16.04.2019г.;
ЧР-10-67/ 19.05.2020г.
 ЧР-260/ 16.04.2019
   
5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-129/ 20.02.2019
ЧР-174/ 19.03.2019г.

ЧР-174/

19.03.2019г.

   

Общинска служба по земеделие - Белица

1

Парашкев Куклев 

Началник

 

ЧР-64/

07.06.2018г.;

ЧР-10-49/

15.05.2019г.;

ЧР-10-64/ 18.05.2020г.

ЧР-64/

07.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-35/

06.06.2018г.

ЧР-35/

06.06.2018

 

3

Джемиле 

Мизур

Ст. експерт

 

ЧР-31/

06.06.2018г.;

ЧР-10-35/

14.05.2019г.;

ЧР-10-61/ 15.05.2020г.

ЧР-31/

06.06.2018

 

ЧР-10-90/ 19.06.2020г.

 4
Анифе Коренарска
Ст. експерт
 ЧР-29/ 16.01.2019г.
ЧР-75/ 04.02.2019г.
ЧР-75/ 04.02.2019
   
 5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 

ЧР-127/ 20.02.2019г.
ЧР-184/ 19.03.2019г. 
ЧР-184/ 19.03.2019г.
   
 6
Медиха Бимбашова 
 Мл. експерт
ЧР-03-16/ 28.02.2020г.
ЧР-10-6/ 31.03.2020г.
ЧР-10-6/ 31.03.2020г. 
   

Общинска служба по земеделие - Благоевград

1

Ивайло 

Гоцев

Началник

 

ЧР-48/

06.06.2018г.;

ЧР-10-53/

15.05.2019г.;

ЧР-10-77/ 09.06.2020г.

ЧР-48/

06.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-25/

06.06.2018г.

ЧР-25/ 06.06.2018

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-30/

06.06.2018г.

ЧР-30/

06.06.2018

 

 

4

Исмаил 

Ниньов

Гл. експерт

 

ЧР-15/

06.06.2018г.;

ЧР-10-50/

15.05.2019г.;

ЧР-10-78/ 10.06.2020г.

ЧР-15/
06.06.2018

 

 

5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
 
ЧР-256/ 16.04.2019г.
ЧР-256/ 16.04.2019г.
   

6

Соня 

Тодорова

Ст. експерт

 

ЧР-20/

06.06.2018г.;

ЧР-10-27/

13.05.2019г.;

ЧР-10-65/ 19.05.2020г.

ЧР-15/

06.06.2018

 

 

7

Ивайло Димитров

Ст. експерт

 

ЧР-29/

06.06.2018г.;

ЧР-10-32/

14.05.2019г.;

ЧР-10-48/ 05.05.2020г.

ЧР-29/

06.06.2018

 

 

8
Ренета Стойнева
Мл. експерт
ЧР-498/
24.10.2018г.
ЧР-509/
30.10.2019г.;
ЧР-10-61/
15.05.2019г.
ЧР-509/ 30.10.2018
   
9
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-124/ 20.02.2019г.
ЧР-185/ 19.03.2019г.
ЧР-185/ 19.03.2019г.
   
 10


Соня Гюрова  Мл. експерт
ЧР-10-66/
01.07.2019г.
ЧР-10-67/ 17.07.2019 г.;
ЧР-10-68/ 21.05.2020г.
ЧР-10-67/ 17.07.2019 
   


 

11

Ивелина Тачова

Младши експерт
 ЧР-04-102/ 10.08.2020 г.

 
ЧР-10-93/ 04.09.2020 г.
   

Общинска служба по земеделие - Гоце Делчев

1

Симеон 

Гърнев

Началник

 

ЧР-74/

08.06.2018г.;

ЧР-10-33/

14.05.2019г.;

ЧР-10-63/ 18.05.2020г.

ЧР-74/

08.06.2018

 

 

2

Галя 

Франгова

Гл. експерт

 

ЧР-66/

07.06.2018г.;

ЧР-10-20/

10.05.2019г.;

ЧР-10-25/ 15.04.2020г.

ЧР-66/

07.06.2018

 

 

3

Василка Наскова

Ст. експерт

 

ЧР-38/

06.06.2018г.;

ЧР-10-39/

14.05.2019г.

ЧР-38/

06.06.2018

 

 

4

Исмаил 

Батев

Мл. експерт

 

ЧР-86/

08.06.2018г.;

ЧР-10-21/

10.05.2019г.;

ЧР-10-76/ 09.06.2020г.

ЧР-86/

08.06.2018

 

 

5

Катя Хаджидиманова

Ст. експерт

 

ЧР-85/

08.06.2018г.;

ЧР-10-54/

15.05.2019г.;

ЧР-10-24/ 14.04.2020г.

ЧР-85/

08.06.2018

 

 

6
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

ЧР-137/ 25.02.2019г.

ЧР-179/ 19.03.2019г.
ЧР-179/ 19.03.2019г.
   
 7
Иван Киричков 
Мл. експерт 
ЧР-03-17/ 28.02.2020г. 
ЧР-10-3/ 31.03.2020г.
ЧР-10-3/ 31.03.2020г.
   

Общинска служба по земеделие - Гърмен

1

Анелия Бусарова

Началник

 

ЧР-14/

06.06.2018г.;

ЧР-10-23/

13.05.2019г.;

ЧР-10-82/ 11.06.2020г.

ЧР-14/

06.06.2018

 

 

2

Снежана Димитрова

Гл. експерт

 

ЧР-13/

06.06.2018г.;

ЧР-10-22/

13.05.2019г.;

ЧР-10-83/ 11.06.2020г.

ЧР-13/

06.06.2018

 

 

3

Иса Юзеир

Ст. експерт

 

ЧР-23/

06.06.2018г.;

ЧР-10-34/

14.05.2019г.;

ЧР-10-79/ 11.06.2020г.

ЧР-23/

06.06.2018

 

ЧР-10-74/ 21.08.2019


4

Михаил Дайлиев

Ст. експерт

ЧР-10-70/ 21.08.2019г.

ЧР-22/

06.06.2018г.;

ЧР-10-24/

13.05.2019г.;

ЧР-10-73/ 21.08.2019г.;

ЧР-10-80/ 11.06.2020г.

ЧР-22/

06.06.2018;

ЧР-10-73/ 21.08.2019г.

 

 

 5
Шанай Ибиш 
Мл. експерт 
ЧР-03-18/ 28.02.2020г.
ЧР-10-8/ 31.03.2020г.
ЧР-10-8/ 31.03.2020г.
   

Общинска служба по земеделие - Кресна

1

Марио Миразчийски

Началник

 

ЧР-65/

07.06.2018г.;

ЧР-277/

19.04.2019г.;

ЧР-10-46/ 04.05.2020г.

ЧР-65/

07.06.2018

 

 

2

Доста 

Христова

Мл. експерт

 

ЧР-27/

06.06.2018г.;

ЧР-274/

19.04.2019г.;

ЧР-10-57/ 14.05.2020г.

ЧР-27/

06.06.2018

 

 

3

Борис 

Тодоров

Мл. експерт

 

ЧР-28/

06.06.2018г.;

ЧР-276/

19.04.2019г.;

ЧР-10-62/ 15.05.2020г.

ЧР-27/

06.06.2018

 

 

Мария Андрей

Мл. експерт
ЧР-130/ 20.02.2019г.;
ЧР-10-79/ 04.12.2019г.;
ЧР-04-91/ 29.05.2020г.
ЧР-177/ 19.03.2019г.;
ЧР-10-80/ 04.12.2019г.;
ЧР-10-75/ 08.06.2020г.
ЧР-177/ 19.03.2019г.;
 
 

Общинска служба по земеделие - Петрич

1

Илия Пашов

Началник

 

ЧР-83/

08.06.2018г.;

ЧР-10-60/

15.05.2019г.;

ЧР-10-89/ 15.06.2020г.

ЧР-83/

08.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-81/

08.06.2018г.

ЧР-81/ 08.06.2018г.

 

 

3

Петър Перусанов

Гл. експерт

 

ЧР-82/

08.06.2018г.;

ЧР-10-56/

15.05.2019г.;

ЧР-10-85/ 11.06.2020г.

ЧР-82/

08.06.2018

 

 

4

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-79/

08.06.2018г.

ЧР-79/

08.06.2018

 

 

5

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-77/

08.06.2018г.

ЧР-77/

08.06.2018

 

 

6

Катя Шаламанова

Ст.експерт

 

ЧР-80/

08.06.2018г.;

ЧР-10-59/

15.05.2019г.;

ЧР-10-86/ 11.06.2020г.

ЧР-80/

08.06.2018

 

 

7

Страхил Димитров

Мл. експерт

 ЧР-10-72/ 21.08.2019

ЧР-78/

08.06.2018г.;

ЧР-10-64/

15.05.2019г.;

ЧР-10-71/ 21.08.2019;

ЧР-10-84/ 11.06.2020г.

ЧР-78/

08.06.2018;

ЧР-10-71/ 21.08.2019

 

 

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-125/ 20.02.2019г.
ЧР-186/ 19.03.2019г.
ЧР-186/ 19.03.2019г.
 
 
 9
Марин Митрев 
 Специалист
ЧР-10-75/ 01.11.2019г.
ЧР-10-76/ 07.11.2019г. ;
ЧР-10-88/ 12.06.2020г.
ЧР-10-76/ 07.11.2019г.
   
 10
Лазарина Костадинова 
Мл. експерт 
ЧР-03-20/ 28.02.2020г.
ЧР-10-5/ 31.03.2020г.
ЧР-10-5/ 31.03.2020г.
   
 
11
Атанас Проданов 
Мл. експерт
ЧР-10-11/ 06.04.2020г.
ЧР-10-11/ 06.04.2020г.
ЧР-10-11/ 06.04.2020г. 

 
 

Общинска служба по земеделие - Разлог

1

Мариана Тренчева

Началник

 

ЧР-17/

06.06.2018г.;

ЧР-10-36/

14.05.2019г.;

ЧР-10-29/ 22.04.2020г.

ЧР-17/

06.06.2018

 

 

2

Цецка 

Кондева

Гл. експерт

 

ЧР-18/

06.06.2018г.;

ЧР-10-37/

14.05.2019г.;

ЧР-10-60/ 15.05.2020г.

ЧР-18/

06.06.2018

 

 

3

Димитър Боризанов

Гл. експерт

 

ЧР-3/

05.06.2018г.;

ЧР-10-3/

02.05.2019г.;

ЧР-10-20/ 10.04.2020г.

ЧР-3/

05.06.2018

 

 

4

Венета Келешова

Ст.експерт

 

ЧР-19/

06.06.2018г.;

ЧР-10-38/

14.05.2019г.;

ЧР-10-59/ 15.05.2020г.

ЧР-19/

06.06.2018

 

 

 5
Атидже Манзурска 
Мл. експерт 
ЧР-03-19/ 28.02.2020г.
ЧР-10-1/ 31.03.2020г.
 ЧР-10-1/ 31.03.2020г.
   

Общинска служба по земеделие - Сандански

1

Иван 

Мицански

Началник

 

ЧР-54/

06.06.2018г.;

ЧР-10-42/

15.05.2019г.;

ЧР-10-54/ 13.05.2020г.

ЧР-54/

06.06.2018

 

ЧР-315/
03.08.2018

2

Христо 

Станков

Гл. експерт

 

ЧР-53/

06.06.2018г.;

ЧР-10-46/

15.05.2019г.;

ЧР-10-51/ 1.05.2020г.

ЧР-53/

06.06.2018

 

 

3

Ваня 

Янкова

Ст. експерт

 

ЧР-55/

06.06.2018г.;

ЧР-10-43/

15.05.2019г.;

ЧР-10-38/ 29.04.2020г.

ЧР-55/

06.06.2018

 

 

4

Розалина Костадинова

Ст. експерт

 

ЧР-52/

06.06.2018г.;

ЧР-10-41/

15.05.2019г.;

ЧР-10-58/ 14.05.2020г.

ЧР-52/

06.06.2018

 

 

5

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

ЧР-51/

06.06.2018г.

ЧР-51/

06.06.2018

 

 

6

Ивайло 

Димов

Ст.експерт

 

ЧР-56/

06.06.2018г.;

ЧР-10-44/

15.05.2019г.;

ЧР-10-47/ 04.05.2020г.

ЧР-56/

06.06.2018

 

 

7
Димитрина Митрева
Мл. експерт
 ЧР-28/ 16.01.2019г.
 ЧР-44/ 22.01.2019г.;
ЧР-10-37/ 28.04.2020г.
 ЧР-44/ 22.01.2019
   
8
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-121/ 20.02.2019г.
ЧР-175/ 19.03.2019г.
ЧР-175/ 19.03.2019г.
 
 
 9
Радослав Бегогов 
 
Мл. експерт
ЧР-03-21/ 28.02.2020г.
ЧР-10-7/ 31.03.2020г.
ЧР-10-7/ 31.03.2020г.
   

Общинска служба по земеделие - Сатовча

1

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 


 

ЧР-32/

06.06.2018г.;

ЧР-10-19/

10.05.2019г.;

ЧР-10-34/ 24.04.2020г.

ЧР-32/ 06.06.2018 г. 

 

 

2

Емил 

Илиев

Гл. експерт

 

ЧР-37/

06.06.2018г.;

ЧР-257/

16.04.2019г.;

ЧР-10-14/ 09.04.2020г.

ЧР-37/

06.06.2018

 

 

3

Красимир Бошнаков

Ст. експерт

 

ЧР-34/

06.06.2018г.;

ЧР-258/

16.04.2019г.;

 ЧР-10-13/ 09.04.2020г.

ЧР-34/

06.06.2018

 

 

 4
Ирена Бошнакова 
Мл. експерт 
ЧР-03-22/ 28.02.2020г. 
ЧР-10-10/ 31.03.2020г.;
ЧР-10-15/ 09.04.2020г.
ЧР-10-10/
31.03.2020г.
   

Общинска служба по земеделие - Симитли

1

Велин 

Кръстев

Началник

 

ЧР-21/

06.06.2018г.;

ЧР-10-10/

08.05.2019г.;

ЧР-10-36/ 28.04.2020г.

ЧР-21/

06.06.2018

 

 

2

Анастасия Тодорова

Гл.експерт

 

ЧР-24/

06.06.2018г.;

ЧР-10-11/

08.05.2019г.;

ЧР-10-43/ 30.04.2020г.

ЧР-24/

06.06.2018

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ


 

ЧР-12/

06.06.2018г.;

ЧР-10-26/

13.05.2019г.

ЧР-12/ 06.06.2018г.

 

 

4

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 ЧР-500/ 24.10.2018г.

ЧР-16/

06.06.2018г.;

ЧР-513/ 30.10.2018г.;

ЧР-10-13/ 08.05.2019г.

ЧР-16/

06.06.2018;

ЧР-513/ 30.10.2018

 

5
Любомира Топузова 
Ст. експерт
ЧР-126/ 20.02.2019г.;
ЧР-180/ 19.03.2019г.;
ЧР-10-68/ 08.08.2019г.;
ЧР-10-42/ 30.04.2020г.
ЧР-180/ 19.03.2019;

ЧР-10-68/ 08.08.2019

   
 6
Беатриса Дорлюмска 
Мл. експерт 
ЧР-03-23/ 28.02.2020г.
ЧР-10-2/ 31.03.2020г.
ЧР-10-2/ 31.03.2020г.
 
   

Общинска служба по земеделие - Струмяни

1

Елена Калоянова

Началник

 

ЧР-71/

08.06.2018г.;

ЧР-10-62/

15.05.2019г.;

ЧР-10-70/ 26.05.2020г.

ЧР-71/

08.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ


 

ЧР-72/

08.06.2018г.;

ЧР-10-57/

15.05.2019г.

ЧР-72/ 

08.06.2018г.

 

 

3
 Никол Тимева
 Мл. експерт
 ЧР-502/ 24.10.2018г.
ЧР-511/
30.10.2018г.;
ЧР-10-58/
15.05.2019г.;
ЧР-10-72/ 03.06.2020г.
 ЧР-511/ 30.10.2018

ЧР-10-92/ 24.07.2020

 
 
4
Десислава Ралкова
 Ст. експерт
ЧР-499/ 24.10.2018г.;
ЧР-253/ 15.04.2019г

ЧР-512/
30.10.2018г.;
 
ЧР-254/ 15.04.2019г.;
ЧР-10-69/ 21.05.2020г.
 ЧР-512/ 30.10.2018;

ЧР-254/ 15.04.2019
   
5
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-131/ 20.02.2019г.
ЧР-178/ 19.03.2019г.
ЧР-178/ 19.03.2019г.
   

Общинска служба по земеделие - Хаджидимово

1

Наташа Стоянова

Началник

 

ЧР-42/

06.06.2018г.;

ЧР-264/

16.04.2019г.;

ЧР-10-21/ 13.04.2020г.

ЧР-42/

06.06.2018

 

 

2

Орхан  Конедарев

Гл. експерт

 

ЧР-5/

05.06.2018г.;

ЧР-266/

16.04.2019г.;

ЧР-10-18/ 10.04.2020г.

ЧР-5/

05.06.2018

 

 ЧР-262/ 16.04.2019г.

3

Ангелина Захариева

Ст. експерт

 

ЧР-44/

06.06.2018г.;

ЧР-263/

16.04.2019г.;

ЧР-10-19/ 10.04.2020г.

ЧР-44/

06.06.2018

 

 

4

Костадин Симеонов

Гл. специалист

 

ЧР-43/

06.06.2018г.;

ЧР-265/

16.04.2019г.;

ЧР-10-22/ 13.04.2020г.

ЧР-43/

06.06.2018

 

 

 5
Исмегюл Неби 
Мл. експерт 
ЧР-03-24/ 28.02.2020г.
ЧР-10-4/ 31.03.2020г.
ЧР-10-4/ 31.03.2020г.
   

Общинска служба по земеделие - Якоруда

1

Мая 

Среброва

Началник

 

ЧР-39/

06.06.2018г.;

ЧР-10-48/

15.05.2019г.;

ЧР-10-41/ 30.04.2020г.

ЧР-39/

06.06.2018

 

 

2

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

 

 

ЧР-1/

05.06.2018г.;

ЧР-10-63/

15.05.2019г.

ЧР-1/
05.06.2018

 

 

3

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ


 

ЧР-40/

06.06.2018г.;

ЧР-10-51/

15.05.2019г.

ЧР-40/ 06.06.2018

 

 

Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
Залично на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
ЧР-128/ 20.02.201г.
ЧР-10-78/ 29.11.2019г.
ЧР-181/ 19.03.2019г.;
ЧР-10-77/ 29.11.2019г
ЧР-181/ 19.03.2019г.;
ЧР-10-77/ 29.11.2019г
 
 
 5
Юнуз Кунчов 
Мл. експерт 
ЧР-03-25/ 28.02.2020г.
ЧР-10-9/ 31.03.2020г.
ЧР-10-9/ 31.03.2020г. 
   
 6
Радостин Старков 
Мл. експерт
ЧР-11-12/ 06.04.2020г.
ЧР-10-12/ 06.04.2020г.
ЧР-10-12/ 06.04.2020г.
   
 7
Хасан Банкели
Гл. експерт 
ЧР-04-94/ 29.05.2020г.
ЧР-10-74/ 08.06.2020г.
ЧР-10-74/ 08.06.2020г. 
   


________________________________________________________________

Образец на декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Образец на декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ - виж тук 


Васил

Шопов

Васил

Шопов

ЧР-179/ 19.03.2019г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


02.09.2020г. Заповед № РД 09-604/ 31.07.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, методика, указания и образци на документи във връзка с откриване на прием по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за 2020 г. 297.33 KB
01.09.2020г. Заповед № РД 09-655/ 17.08.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, списък с физически блокове и график за извършване на специализирани теренни проверки на територията на област Благоевград по общини. 2.21 MB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 180.63 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-117/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 стопанска година за стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 89.33 KB
31.08.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 154.82 KB
31.08.2020г. Заповед № РД-04-116/ 26.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години от стопанската 2020-2021 година в област Благоевград. 73.60 KB
28.08.2020г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО-10-7 от 27 август 2020 година за: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.50 KB
26.08.2020г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. септември 2020 г. 68.92 KB
18.08.2020г. От 19 август до 2 септември 2020 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100% могат да кандидатстват по помощта de minimis. 84.24 KB
18.08.2020г. От 19 август до 21 септември 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2". 85.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 383"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________