17.06.2024

26.02.2024г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2024 г. 15.44 KB
26.02.2024г. Отчет за изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2023 г. 16.13 KB
05.09.2023г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2023 г. 51.00 KB
03.04.2023г. Отчет за изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2022 г. 16.12 KB
11.04.2022г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2022 г. 50.50 KB
04.04.2022г. Отчет за изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2021 г. 16.07 KB
09.02.2021г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2021 г. 50.00 KB
23.03.2021г. Отчет за изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за 2020 г. 14.92 KB
24.02.2020г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за 2020 г. 15.33 KB
24.02.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2019 г. 14.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________