Върни се горе

Организация на пазара

Основни елементи на организацията на пазара на птиче месо и яйца са свързани със създаване на стабилна организационна и пазарна структура, подобряване маркетинга на продуктите и установяване на правила за търговия с трети страни, гарантирайки равни жизнени стандарти на производителите. За тяхното реализиране се прилагат:

  •  Маркетингови стандарти
  •  Ценова статистика и докладване
  •  Разпоредби за търговия и междутърговски инициативи с трети страни
  •  Мерки за подпомагане при поява на опасни природни бедствия и заболявания
  •  Маркетингови стандарти при яйца за консумация
  •  Ценова статистика и докладване

Цени на яйца и птиче месо

Регламент 2017/2168 на Комисията от 20 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008
По отношение на стандартите за търговия с „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ в случаите, когато достъпът на кокошките до открити площи е ограничен
PDF файл, 375,0 KB, качен на 20.09.2017

pdf document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 342/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2013 год. за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008
За определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца
PDF файл, 716,3 KB, качен на 16.04.2013

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 508/2009 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2008
Относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици
PDF файл, 732,3 KB, качен на 15.06.2009

pdf document