Върни се горе

Заповед № РД09-502 от 11.05.2023 г. за застрахователно обезщетение на хектар за финансовата 2023 г. по мярка „Застраховане на реколтата“ от Наредба №6 от 2018 г.


за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2-023 г.
PDF файл, 78,7 KB, качен на 15.05.2023 pdf document