Върни се горе

Заповед № РД09-1230/01.12.2023 г. за определяне на бюджети за прием през 2024 г. по интервенции „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне


на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
PDF файл, 85,2 KB, качен на 04.12.2023 pdf document

Заповед № РД09-1169/14.11.2023 г. за определяне на бюджети за прием през 2023 г. по интервенции „Популяризиране в трети държави“ и „Информиране в държавите членки“ от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ


по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
PDF файл, 223,5 KB, качен на 15.11.2023 pdf document

Заповед № РД09-502 от 11.05.2023 г. за застрахователно обезщетение на хектар за финансовата 2023 г. по мярка „Застраховане на реколтата“ от Наредба №6 от 2018 г.


за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2-023 г.
PDF файл, 78,7 KB, качен на 15.05.2023 pdf document