Върни се горе

Пчеларство

НАРЕДБА № 10 от 1.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства


(обн., ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г., в сила от 14.04.2015 г., доп., бр. 26 от 28.03.2017 г., в сила от 28.03.2017 г.)
DOCX файл, 37,2 KB, качен на 16.10.2018 docx document